Історія української літератури: інтегрований курс - О. А. Двуличанська - 2016

Питання до контрольної модульної роботи №2 - МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Який жанр започаткував Ю. Яновський в українській літературі?

2. Подумайте, чим відрізняється роман від новели.

3. Яку роль у житті письменника відіграло кіно?

4. Визначте, чим обумовлено зміни у художній творчості Ю. Яновського?

5. Назвіть жанрові особливості роману „Вершники".

6. Як називають український театр, що діяв в Україні в 1920 - 30-ті роки?

7. Подумайте, чим відрізняється драматургія цього періоду від попередніх років.

8. Окресліть основні художні риси п'єс М. Куліша.

9. Дайте визначення поняттю „сатирична комедія".

10. Назвіть головні проблеми, що порушені М. Кулішем в „Мина Мазайло".

11. Назвіть перший роман в українській літературі, присвячений темі Г олодомору.

12. Стисло схарактеризуйте символічність образу „жовтого князя" в одноіменному романі В. Барки.

13. Які факти з біографії І. Багряного лягли в основу його антитоталітарних романів?

14. Дайте визначення поняттю „кіноповість".

15. Назвіть головні проблеми, що порушені О. Довженком в кіноповісті „Україна в огні".

16. Що таке шістдесятництво?

17. Які передумови його виникнення?

18. Кого вважають предтечами шістдесятництва в літературі?

19. Назвіть основні морально-етичні засади цього феномену.

20. У чому полягала своєрідність художньо-естетичного мислення шістдесятників?

21. Визначте художні риси творчості шістдесятників-прозаїків.

22. Внесок творчості шістдесятників у подальший розвиток українського літературного процесу?

23 Назвіть художні ознаки сучасного літературного процесу.

24. Схарактеризуйте соціокультурні умови розвитку сучасної літератури.

25. Назвіть найвідоміші сучасні літературні угруповання.

26. Визначте найяскравіші постаті письменників кожного з них.

27. Які часописи та журнали активно працювали наприкінці 90-х - початку 2000-х років?

28. Проаналізуйте особливості реалізації державотворчої проблематики у сучасній прозі.

29. Дайте визначення поняттю „фемінізм".

30. Назвіть особливості українського жіночого руху.

31. Визначте місце і роль феміністичної прози в сучасному літературному процесі.

32. Окресліть роль і значення міфу у творі „Казка про калинову сопілку".На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.