Історія української літератури: інтегрований курс - О. А. Двуличанська - 2016

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РЕЙТИНГУ

Написати рецензію на один із прочитаних у межах цього курсу художній твір.