Історія української літератури: інтегрований курс - О. А. Двуличанська - 2016

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Кого вважають зачинателем нової української літератури?

а) Т. Шевченко;

б) І. Франко;

в) І. Котляревського.

2. Хто з українських композиторів створив оперу за мотивами „Енеїди” І. Котляревського?

а) К. Стеценко;

б) Г. Майборода;

в) М. Лисенко.

3. У якому році було видруковано першу поетичну збірку Т. Шевченка?

а) 1838;

б) 1840;

в) 1843.

4. Викупитися з кріпацтва Т. Шевченка допомогли такі видатні люди:

а) К.Брюллов, В.Жуковський;

б) М.Некрасов, М.Добролюбов;

в) В.Белінський, М.Чернишевський.

5. З якого твору Т. Шевченка ці слова: „Учітесь, читайте, І чужому навчайтесь, Й свого не цурайтесь...”?

а) „Сон”;

б) „І мертвим, і живим, і ненарожденним.”;

в) „Три літа”.

6. Де, у якому місті, побачило світ перше видання „Кобзаря” Т. Шевченка?

а) у С.-Петербурзі;

б) у Києві;

в) у Москві.

7. Для написання поеми „Гайдамаки” основою для Т. Шевченка стали:

а) архівні матеріали;

б) історичні пісні та переклади;

в) особисті враження.

8. Який персонаж Т. Шевченка з поеми „Гайдамаки” думав, що „...Пекельнеє свято По всій Україні сю ніч зареве; Потече багато, багато, багато Шляхетської крові. Козак оживе; Оживуть гетьмани в золотім жупані; Прокинеться доля. ”

а) Залізняк;

б) Г онта;

в) Ярема.

9. Ім'я кобзаря, народного месника, у поемі Т. Шевченка „Гайдамаки”:

а) Перебендя;

б) Волох;

в) Остап Вересай.

10. Ці слова І. Франка „Десять літ він томився під вагою російської солдатської муштри, а для волі Росії зробив більше, ніж десять переможних армій”, адресовані:

а) Т. Шевченку;

б) І. Котляревському;

в) П. Грабовському

11. І. Франко був одним із ідеологів і літописців руху:

а) „народовства”;

б) „москвофільства”;

в) „радикального”.

12. Проблеми історичного шляху нації І. Франко торкається в поемі:

а) „Мойсей”;

б) „Поема про білу сорочку”;

в) „Панські жарти”.

13. Справжнє прізвище Лесі Українки:

а) Костянтина Малицька;

б) Лариса Косач;

в) Марія Вілінська.

14. Розвиток українського театрального мистецтва початку ХХ століття визначається різними жанрово-стильовими напрямками. До якого з напрямків належить творчість Лесі Українки?

а) театру настрою;

б) соціально-психологічного театру;

в) символічного театру.

15. У творчості Лесі Українки набуває свого апогею драма:

а) соціально-психологічна;

б) реалістична;

в) неоромантична інтелектуальна.

16. Микита Іванович Сліпченко, Гликерія Хведоровна, Микола Петрович Білянкевич, Подкопаєв є дійовими особами драми В. Винниченка:

а) „Між двох сил”;

б) „Молода кров”;

в) „Чорна Пантера і Білий Ведмідь”.

Темою драми В. Винниченка „Між двох сил” є відображення:

а) першої світової війни;

б) української національної революції;

в) робітничого страйку.

17. Справжнє прізвище М. Хвильового:

а) Елланський;

б) Фітільов;

в) Губенко.

18. Хто з українських літературознавців назвав М. Хвильового (після виходу в світ його перших творів) „основоположником справжньої української прози”?

а) М.Зеров;

б) О.Білецький;

в) М.Мошлянський.

19. Перша книга прозових творів М. Хвильового називалася:

а) „Сині етюди”;

б) „Осінь”;

в) „Зелений гомін”.

20. У центрі новели М. Хвильового „Я(Романтика)” постає проблема:

а) родинних стосунків;

б) гуманності й фанатичної відданості революції;

в) урбанізації.

21. Де відбувається дія в новелі „Я(Романтика)”?

а) у монастирі;

б) у драматичному театрі;

в) в будинку „розстріляного шляхтича”.

22. Такими словами: „З далекого туману, з тихих озер загірної комуни шелестить шелест: то йде Марія...” починається твір М. Хвильового:

а) „Кіт у чоботях”;

б) „Солонський яр”;

в) „Я(Романтика)”.

23. З якого твору М. Хвильового ця жахлива картина: „Тоді я у млості, охоплений пожаром якоїсь неможливої радості, закинув руку за шию своєї матері й притиснув її голову до своїх грудей. Потім підвів мавзера й нажав спуск на скроню. Як зрізаний колосок, похилилась вона на мене. ”?

а) „Бандити”;

б) „Редактор Карк”;

в) „Я(Романтика)”.

24. М. Хвильовий разом з однодумцями створює літературну організацію ВАПЛІТЕ у

а) 1921 р.;

б) 1924 р.;

в) 1925 р.

25. Міщанство і українізація - це, за визначенням М. Куліша, тема твору:

а) „Мина Мазайло”;

б) „Народний Малахій”;

в) „Хулій Хурина”;

г) „Маклена Г раса”.

26. Визначте жанр твору М. Куліша „Мина Мазайло”:

а) трагікомедія;

б) історична драма;

в) сатирична комедія;

г) фарс.

27. Іван Павлович Лозов'яга - це справжнє прізвище письменника :

а) Остапа Вишні;

б) О. Довженко;

в) О. Гончара;

г) І. Багряного.

28. Як довго писав роман „Тигролови” І.Багряний?

а) упродовж всього свідомого життя;

б) три роки на поселенні;

в) 14 днів, перебуваючи на Західній Україні;

г) 2 роки і 4 місяці, у Харківській тюрмі.

29. Після втечі з поїзда Григорій Многогрішний:

а) загинув у тайзі;

б) був врятований;

в) був схоплений і повернений на поїзд;

г) пропав без вісті.

30. Григорія Многогрішного від неминучої смерті в тайзі врятували:

а) Наталка, донька Сірків;

б) Г ригорій, син Сірків;

в) майор Медвин;

г) родина Морозів.

31. Про кого йдеться у цих рядках І.Багряного: „...йому самому стало себе шкода, шкода того безжурного, молодого веселого обличчя, що колись зводило дівчат з розуму. З води дивилось суворе, металеве обличчя. Ще молоде, але. І ті прямовисні зморшки межи бровами, і крилаті брови, заломлені уперто. Великі очі горіли немов у божевільного”?

а) про Григорія Многогрішного;

б) про Григорія Сірка;

в) про Андрія Чумака;

г) про слідчого Сергєєва.

32. Як Григорій Многогрішний помстився майору Медвину:

а) зробив вигляд, що не помітив при зустрічі;

б) розстріляв його;

в) відпустив з Богом;

г) здав до рук правосуддя.

33. З метою показати національну забарвленість життя Сірків, І. Багряний скористався художнім прийомом:

а) алегорії;

б) очуднення;

в) метафори;

г) гротеску.

34. Яку мав професію Андрій Чумак, головний герой роману І. Багряного „Сад Гетсиманський”?

а) інженера;

б) вчителя;

в) коваля;

г) авіатора.

35. На формування світогляду Андрія Чумака („Сад Гетсиманський”) мав великий вплив улюблений письменник:

а) В. Підмогильний;

б) В. Винниченко;

в) М. Хвильовий;

г) Ю. Яновський.

36. „Сад Гетсиманський” І. Багряного символізує:

а) страждання людини, яка очікує мученицької смерті;

б) надію на звільнення;

в) Вселенське Зло.

37. Поетику роману „Сад Гетсиманський І. Багряного визначає:

а) психологізм;

б) документалізм;

в) ліризм.

38. У композиції „Марія” У. Самчука використано художній прийом:

а) психологічна деталь;

б) ліричний пейзаж;

в) кільцеве обрамлення;

г) фольклоризований портрет.

39. Твір „Марія” У. Самчук присвячує:

а) матерям, що загинули голодною смертю на Україні в 1932 - 1933 роках;

б) своїм батькам, які намагалися дати своїм дітям кращу освіту;

в) Марії Зоц, своїй дружині і вірному другу.

40. Історія життя Марії - головної героїні з однойменної повісті У. Самчука “Марія”, розділена на періоди, які вкладаються у відповідні назви розділів книги. Скільки цих періодів?

а) 2;

б) 3;

в) 4;

г) 7.

41. Що сталося з родом Марії („Марія”)?

а) врятувалася від голоду тільки онука Христинка;

б) розпався остаточно (всі загинули або померли);

в) залишилася в живих лише Марія.

42. Серед 12 найкращих фільмів „усіх часів і народів” у 1958 році на підсумковому кінофестивалі Всесвітньої виставки в Брюсселі було названо фільм О. Довженка:

а) „Іван”;

б) „Земля”;

в) „Арсенал”;

г) „Сумка дипкур'єра”.

43. Дитинство О. Довженка пройшло на берегах ріки

а) Дніпра;

б) Дону;

в) Прип'яти;

г) Десни.

44. Яку кіноповість О. Довженка Сталін заборонив друкувати і ставити за нею фільм?

а) „Земля;

б) „Україна в огні”;

в) „Аероград”;

г) „Іван”.

45. В українській літературі О. Довженко започаткував новий жанр:

а) інтелектуального роману;

б) есе;

в) кіноповісті;

г) нарису.

46. Яка кіностудія носить ім'я О. Довженка?

а) Ялтинська;

б) Одеська;

в) Київська;

г) Мосфільм.

47. Трагедія братовбивчої війни розкрита в романі Ю. Яновського:

а) „Вершники”;

б) „Кров людська - не водиця”;

в) „Г омоніла Україна”;

г) „Чотири шаблі”.

48. Ю. Яновський був членом літературної організації:

а) „Ланка”;

б) ВАПЛІТЕ;

в) „Плуг”;

г) АСПИС.

49. Композиційно „Вершники” складаються з новел, кожна з яких є закінченим твором. Скільки новел у романі всього?

а) 5;

б) 7;

в) 8;

г) 10.

50. Такими словами: “Лютували шаблі, і коні бігали без вершників, і Половці не пізнавали один одного...” починається роман Ю. Яновського:

а) „Мир”;

б) „Майстер корабля”;

в) „Вершники”;

г) „Чотири шаблі”.

51. „Тому роду не буде переводу, в котрому браття милують згоду”. Кому належать ці слова у „Вершниках” Ю. Яновського?

а) Мусію Половцю;

б) Андрію Половцю;

в) Оверку Половцю;

г) Івану Половцю.

52. У якій поезії Л. Костенко головний образ - час?

а) „Доля”;

б) „Пастораль ХХ століття;

в) „Вже почалось, мабуть, майбутнє” ;

г) „Життя іде і все без коректур”.

53 Вірші Л. Костенко „Світлий сонет”, „Розкажу тобі думку таємну”, „Моя любове!” об'єднані мотивом:

а) державницьким;

б) кохання;

в) природи;

г) філософським.

54. З якого вірша Л.Костенко ці рядки:

„В епоху спорту і синтетики

Людей велика ряснота.

Нехай тендітні пальці етики

Торкнуть вам серце і вуста”?

а) „Вже почалось, мабуть, майбутнє”;

б) „Тут обелісків ціла рота”;

в) „Альтернатива барикад”;

г) „Розкажу тобі думку таємну”.

54. Темою історичного роману у віршах „Маруся Чурай” Л. Костенко є:

а) життя України під час визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького та драма кохання “дівчини з легенди” ;

б) життя України доби Руїни;

в) героїчні подвиги бійців у Велику Вітчизняну війну;

г) голодомор 30-х років ХХ століття.

55. Поезії „Ти знаєш, що ти - людина.”, „Україні”, „Ні, не вмерла Україна”, „Грудочка землі”, „Моя мова” належать перу:

а) О. Олеся;

б) Л. Костенко;

в) В. Симоненка;

г) В. Стуса.

56. З якого вірша В. Симоненка ці рядки:

„Можна вибрать друга і по духу брата,

Та не можна рідну мати вибирати.

За тобою завше будуть мандрувати

Очі материнські і білява хата”?

а) „Лебеді материнства”;

б) „Салюти миру”;

в) „Ні, не вмерла Україна!”;

г) „Чари ночі”.

57. Перша збірка „Зимові дерева” В. Стуса вийшла у:

а) Брюсселі;

б) Мюнхені;

в) Торонто;

г) Варшаві.

58. Кому належать ці слова:

„Народе мій, до тебе я ще верну,

як в смерті обернуся до життя

своїм стражденним і незлим обличчям.

Як син, тобі доземно уклонюсь

І чесно гляну в чесні твої вічі

І в смерті з рідним краєм поріднюсь”?

а) В. Стусу;

б) В. Симоненку;

в) Б. Олійнику;

г) В. Сосюрі.

59. Як визначають жанр „Чорнобильської мадонни” І. Драча:

а) ліро-епічна поема;

б) епічна поема;

в) поема-мозаїка;

г) історична поема.

60. Божа матір у поемі „Чорнобильська мадонна” І. Драча вперше з'являється у поемі:

а) солдатською мадонною;

б) селянською мадонною;

в) Атомною мадонною;

г) Хрещатицькою мадонною.

61. Чорнобильській тематиці присвячено твори:

а) І. Драча, В. Яворівського;

б) Б. Олійника, І. Багряного;

в) М. Матіос, В. Яворівського;

г) Б. Олійника, О. Довженка.

62. Фемінізм - це...

а) теорія рівності двох статей, яка творить ідейну основу організованого руху жінок;

б) ідеологія осуду будь-якої війни, відмови від неї як інструменту зовнішньої політики;

в) авангардна течія в образотворчому мистецтві початку XX століття, яка передувала абстрактному мистецтву;

г) течія в мистецтві, відхід від ілюзорно-предметного зображення, абсолютизація чистого враження та самовираження митця засобами геометричних фігур, ліній, кольорових плям, звуків.

63. До складу літугруповання „ЛуГоСад” входили:

а) Ю. Андрухович, О. Ірванець, В. Неборак;

б) І. Лучук, Н. Г ончар, Р. Садловський;

в) В. Голобородько, В. Кордун, В. Рубан,

г) Д. Павличко, Л. Костенко, І. Драч.

64. Поетичну групу „Бу-Ба-Бу” заснував у 1985 році Ю. Андрухович разом з:

а) В. Небораком та О. Ірванцем

б) М. Стельмахом та О. Довженком

в) П. Тичиною та М. Рильським

г) І. Драчем та Б. Олійником.

65. О. Забужко належить твір:

а) „Московіада”;

б) „Солодка Даруся”;

в) „Марія з полином наприкінці століття”;

г) „Казка про калинову сопілку”.

Контрольні питання до екзамену

1. Предмет і завдання інтегрованого курсу „Історія української літератури”.

2. Періодизація історії української літератури (від давнини до сучасності) як історія становлення національно-ціннісних та морально- духовних орієнтирів українців.

3. І. Котляревський „Енеїда” Усвідомлення значення історичної та національної пам'яті для кожної людини як усвідомлення приналежності до свого народу, національної свідомості, вірності Батьківщині.

4. Життєвий і творчий шлях Т. Шевченка як високопатріотичний взірець служіння своєму народові.

5. Образ духовного провідника та переживання за долю рідної країни у творчому доробку Т. Шевченка.

6. Поема „Гайдамаки” Т. Шевченка: проблематика, система образів, символіка.

7. Соціально-політична спрямованість поем Т. Шевченка періоду „трьох літ” (1843 - 1845 рр.) (послання „І мертвим і живим...”).

8. Особливості літературного процесу 70-90-х років ХІХ століття.

9. Вплив багатогранної діяльності І. Франка на пробудження національної самосвідомості, культурний, політичний розвиток України. Громадянська позиція письменника.

10. Літературно-публіцистична спадщина І. Франка.

11. Поема „Мойсей” - історичний шлях нації, визначна особистість як її провідник, пробудження національної свідомості, історичної пам'яті, пролог до поеми - заповіт українському народові. Осмислення поняття нації як повноправного суб'єкта історії, безмежність перспективи поступу.

12. Протиставлення національних цінностей та зради у поемі „Похорон”.

13. Художні особливості літературного процесу кінця ХІХ - початку ХХ століття.

14. Творчість Лесі Українки як гідний приклад служіння рідному народові та уособлення національного обов'язку.

15. Характер та особливості модерного художнього мислення Лесі Українки в драматичних творах.

16. Громадянські та національно-патріотичні мотиви творчості.

17. Тема національної гідності українства, української літератури, її представництва в широкому загальнокультурному контексті у творчій та політичній діяльності В. Винниченка.

18. Проблематика малої прози В. Винниченка.

19. Патріотизм, псевдопатріотизм у драмах В. Винниченка „Між двох сил”, „Базар”.

20. Історія української літератури ХХ століття як час боротьби України за свою незалежність і державність. Поняття „Розстріляне відродження”.

21. Національно-патріотичні ідеї українського письменства 20 - 30-х років ХХ століття.

22. Початок репресій і геноциду проти літературної інтелігенції. Згубні наслідки: втрата цілого творчого покоління, ідей та спроб формування майбутньої української нації.

23. М. Хвильовий „Я (Романтика)”. Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і обов'язком. Усвідомлення переваги гуманізму над будь-якими ідеологіями, складності морально-етичного вибору, вміння передбачити його наслідки.

24. Проблема збереження своїх коренів, родинних зв'язків, морально- духовних цінностей, небезпеки їхньої втрати у творах Ю. Яновського.

25. Проблема розпаду роду, родини як трагедія народу у романі „Вершники” Ю. Яновського. Умовність зображення („Подвійне коло”), ідея протиставлення загальнолюдських вартостей класовим.

26. Розвиток національного театру („Березіль” Леся Курбаса, Харківський театр ім. І. Франка), драматургії 1920 - 1930 рр. (від ідеологічних агіток до психологічної драми).

27. Національний матеріал і вселюдські, „вічні” мотиви та проблеми у п'єсах М. Куліша.

28. Сатирична комедія „Мина Мазайло” М. Куліша.

29. Викривання злочинів тоталітарної системи у творчості прозаїків У. Самчука, В. Барки, І. Багряного.

30. Проблема свободи й боротьби за своє визволення, активної життєвої позиції у романах „Сад Гетсиманський”, „Тигролови” І. Багряного.

31. Публіцистичний памфлет І. Багряного „Чого я не хочу повертатися в СРСР?”.

32. Трагедія українського народу у кіноповістях „Україна в огні” та „Повість полум'яних літ”, „Щоденник” О. Довженка.

33. Ключові передумови появи шістдесятництва: суспільно-політичної ситуації другої половини 50 - 60-х років ХХ століття, специфіка культурно- історичного розвитку. Зародження соціокультурного феномену „шістдесятництво”: визначні представники.

34. Морально-етичні й художньо-естетичні засади шістдесятників.

35. Специфіка прози молодшого покоління шістдесятників: ліричність, історичність, національне підґрунття, химерність.

36. Історико-культурна картина літератури кінця ХХ - початку ХХІ ст. (на шляху до нового відродження).

37. Соціокультурні умови функціонування української літератури наприкінці ХХ - початку ХХІ століття.

38. Художньо-естетичні риси сучасного літературного процесу.

39. Літературні угруповання в сучасній українській літературі.

40. Сучасні журнали і часописи.

41. Проблеми формування України як держави та українців як нації у творах Ю. Андруховича, В. Яворівського.

42. Чорнобильського катастрофа в українській літературі.

43. Особливості жіночого письма в українській літературі кінця ХХ - початку ХХІ століття.

44. Роман „Польові дослідження з українського сексу” О. Забужко.

45. Повість О. Забужко „Казку про калинову сопілку”.

46. Стильові пошуки української жіночої прози: Марія Матіос, Ірен Роздобудько, Люко Дашвар.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.