Історія української літератури: інтегрований курс - О. А. Двуличанська - 2016

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Модуль 1.СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТА МИСТЕЦЬКО-КУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ ВІД ДАВНИНИ ДО ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Лекція № 1. Вступ до вивчення курсу "Історія української літератури"

Лекція № 2. Життєвий і творчий шлях Т. Шевченка як високопатріотичний взірець служіння своєму народові

Лекція № 3. Особливості літературного процесу 70 - 90-х років ХІХ століття. Багатогранна діяльність І. Франка

Лекція № 4. Художні особливості літературного процесу кінця ХІХ-початку ХХ століття

Лекція № 5. Життєвий і творчий шлях В. Винниченка

Лекція № 6. Художні особливості літературного процесу кінця ХІХ-початку ХХ століття


ПРАКТИКУМ

Практичне заняття № 1 Історична тема у творчості Т.Шевченка

Практичне заняття № 2. Постать І. Франка в українській літературі та національній культурі

Практичне заняття № 3. Особливості модерного художнього мислення Лесі Українки

Практичне заняття № 4. Творчість В. Винниченка

Практичне заняття № 5. Складна картина літературного процесу 20-30-х років XX століття. Художньо-публіцистична творчість М. Хвильового


МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ


Модуль 2. Особливості розвитку української літератури ХХ-початку ХХІ століття

Лекція № 1. Проблема збереження морально-духовних цінностей у творах Ю. Яновського”

Лекція № 2. Українська драматургія і театр 20 - 30-х років ХХ століття

Лекція № 3. Викривання злочинів тоталітарної системи у творчості прозаїків

Лекція № 4. Шістдесятництво в українській літературі

Лекція № 5-6. Історико-культурна картина літератури кінця ХХ-початку ХХІ століття

Лекція № 7. Особливості української жіночої прози


ПРАКТИКУМ

Практичне заняття № 1. Жанрова самобутність новелістичного роману Вершники Ю. Яновського

Практичне заняття № 2. Драматургія М. Куліша

Практичне заняття № 3. Злочини радянської система у прозі першої половини ХХ століття

Практичне заняття № 4. Творчість письменників-шістдесятників

Практичне заняття № 5. Чорнобильського катастрофа в українській літературі

Практичне заняття № 6. Жіноча проза в українській літературі кінця ХХ-початку ХХІ століття


МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

Питання до контрольної модульної роботи №2


ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РЕЙТИНГУ


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ


СПИСОК ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ТЕКСТУАЛЬНОГО ВИВЧЕННЯ


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛНа нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.