Основи літературознавства - Ференц Н.С. 2011Літературознавство як наука

Основні й допоміжні літературознавчі дисципліни

Літературознавство та інші наукові дисципліни

Історія розвитку теоретико-літературної думки

Літературознавство періоду античності

Літературознавство в епоху середньовіччя

Теоретико-літературна думка епохи Відродження

Теоретико-літературна думка в епоху бароко

Літературно-критична думка в епоху класицизму

Літературознавство епохи Просвітництва

Літературознавство періоду німецького класичного ідеалізму

Основні напрями зарубіжного літературознавства XIX-XX століть

Міфологічна школа

Біографічний метод

Культурно-історична школа

Компаративізм

Інтуїтивізм

Фройдизм

Структуралізм

Екзистенціалізм

Новітні напрями і течії у літературознавстві

Постструктуралізм

Деконструктивізм

Фемінізм

Рецептивна естетика

Постколоніальна критика

Історія українського літературознавства

Зародження та розвиток українського літературознавства (XI-XVIII ст.)

Українське літературознавство в перші десятиріччя XIX століття

Розвиток українського літературознавства в середині XIX століття

Українське літературознавство в останні десятиліття XIX століття

Українське літературознавство XX століття: здобутки і втрати

Художня література як вид мистецтва

Естетична функція художньої літератури

Прекрасне в житті та мистецтві

Естетичний ідеал

Види мистецтва, їх класифікація

Особливості художнього пізнання

Предмет і специфіка художньої літератури

Художній образ і проблема типового

Визначення художнього образу

Особливості образу

Творча робота письменника

Характер. Проблема типового

Види художніх образів

Свобода творчості і детермінізм

Поетика художнього твору

Зміст і форма

Композиція і сюжет

Художня мова

Віршування

Мова вірша і мова прози

Ритм

Рима і її різновиди

Види римування

Системи віршування

Строфіка

Художня література як система

Поняття про рід, вид, жанр

Особливості епосу, види епічних творів

Лірика, особливості, види, жанри

Особливості драми, види і жанри

Суміжні змістоформи

Літературний процес

Поняття про літературний процес

Спадкоємність

Літературні взаємодії і взаємовпливи

Літературна традиція і новаторство

Проблеми типологізації літературних творів

Творчість письменника

Стиль

Літературна школа

Літературна група

Літературна течія

Художній метод

Літературний напрям

Бароко

Класицизм

Сентименталізм

Романтизм

Реалізм

Натуралізм

Модернізм і його стильові течії

Авангардизм і його стильові течії

Соціалістичний реалізм

ПостмодернізмНа нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.