Давня українська література - Ірина Савченко 2009

«Слово про Ігорів похід» як пам'ятка оригінальної літератури ХІІ ст.
Плани лекцій

Всі публікації щодо:
Давня українська література
Оригінальна світська література

План:

Історія відкриття і видання «Слова…». Проблеми вивчення твору. Питання його автентичності. Українське «словознавство» (М. Максимович, І. Франко, В. Перетц, С. Пінчук, П. Охріменко, Б. Яценко, О. Мишанич та ін.).

Проблеми авторства та датування «Слова…».

Історична основа сюжету твору.

«Слово...» і літописні пам’ятки.

Основна ідея та її розкриття в сюжеті і композиції твору.

Історичний фон у «Слові…».

Образна система твору:

образ Руської землі;

зображення природи та її роль у творі;

образи князів.

Проблема жанрового визначення твору.

Стильові особливості твору. Сліди міфологічного мислення у «Слові...».

Українські переклади і переспіви «Слова...». Ремінісценції у творах літератури нової доби.

Історико-літературне значення «Слова…».

Тексти:

Задонщина // Золоте слово… — Кн. 2. — С.756-765.

Літописне оповідання про похід князя Ігоря // Літописні оповідання про похід князя Ігоря / Уклад., текстол дослід. та переклади В.Франчук. — К., 1989. — С.70-74.

Слово про Ігорів похід.

Література:

«Слово о полку Ігоревім» та його поетичні переклади і переспіви. — К., 1967.

Адрианова-Перетц В. Древнерусская литература и фольклор. — Л., 1974. — С.99-119.

Білецький О. «Слово о полку Ігоревім» // Білецький О. Зібр. праць… — Т.1. — С.194-216.

Білоус П. Образ часу у «Слові о полку Ігоревім» // Білоус П. Світло зниклих світів... — С.134-138.

Білоус П. «Слово…»: казка із щасливим кінцем? // Білоус П. Актуальні питання… — С.185-193.

Брайчевський М. Автор «Слова…» та культура Київської Русі. — К., 2005.

Булахов М. «Слово о полку Игореве» в литературе, искусстве и науке: Краткий энциклопедический словарь. — Минск, 1989.

Буслаев Ф. Русская поэзия XI и начала ХІІ в. // Древнерусская литература…: Хрестоматия... — С.190-205.

Возняк М. Історія... — Кн.І. — С.227-249.

Гаспаров Б. Поэтика «Слова о полку Игореве». — М., 2000.

Героїчний епос: Пісня про мого Сіда. Пісня про Роланда: Епічні поеми. — Львів, 2002.

Гетьманець М. «Слово…» у школі. — Суми, 2001.

Горський В. Світоглядно-філософський зміст «Слова...» і морально-етичні уявлення в давньоруській культурі ХІІ ст. // Філософська думка. — 1985. — № 5. — С.47-58.

Грушевський М. Історія... — Т. 2. — С.159-215.

Давиденко Г. Історія західноєвропейської літератури раннього і зрілого Середньовіччя. — Суми, 2006. — С.85-103.

Дашевский В. Поэтический мир «Слова…». — Екатеринбург, 2001.

Демин А. К вопросу о пейзаже в «Слове о полку Игореве». Мир животных «Слова о полку Игореве» // Демин А. О художественности древнерусской литературы. — М., 1998. — С.13-32.

Еремин И. Лекции и статьи... — С.99-132, 235-281.

Єфремов С. Історія... — С.98-108.

Задонщина. — Тула, 1980.

Кирилюк З. Література Середньовіччя. — Х., 2008. — С.19-37.

Корпанюк М. Дзвін предківської слави («Слово про Ігорів похід» в опрацюванні Михайла Максимовича). — К., 2003.

Корпанюк М. «Слово про Ігорів похід» в українській літературі та критиці (ХІХ — поч. ХХ ст.) // Слово і час. — 2000. — №12. — С.19-27.

Ласло-Куцюк М. Аргументи на користь автентичності «Слова о полку Ігоревім» // Укр. мова і література в середніх школах… — 2002. — №4. — С. 62-65.

Лихачев Д. Монументально-исторический стиль древнеславянских литератур // Славянские литературы: VІІІ Международного съезда славистов: Доклады. — М., 1978. — С.119-149.

Лихачев Д. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. — Л., 1985.

Малик В. Князь Ігор. Слово о полку Ігоревім: Роман. — К., 1999.

Мишанич О. Нове про автора «Слова…» // Слово і час. — 1990. — №6. — С.54-55.

Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу: ескіз української міфології. — К., 1992.

Николаева Т. «Слово о полку Игореве»: Поэтика и лингвистика текста. — М., 1997.

Огієнко І. (Митрополит Іларіон). Слово про Ігорів похід. — К., 2005.

Охріменко П. Хронічні проблеми «Слово…» // Укр. мова і літ. в школі. — 1989. — №7. — С.68-73.

Охріменко П. Як читати «Слово…» у наближенні до оригіналу // Укр. мова і літ. в школі. — 1988. — №6. — С.32-36.

Охріменко П. Якому народові належить «Слово про Ігорів похід» // Березіль. — 1996. — №7-8. — С.163-167.

Пріцак О. Коли і ким було написано «Слово…». — К., 2008.

Ржига В. Композиция «Слова...» // Древнерусская литература...: Хрестоматия... — С.205-222.

Робинсон А. Закономерности развития средневекового героического эпоса и символика «Слова...» // Славянские литературы: VІІІ Международного съезда славистов: Доклады. — М., 1978. — С.150-165.

Рубанова Г. Історія світової літератури: західноєвропейське Середньовіччя (ІІІ — XІV ст.). — Львів, 2004. — С.52-73.

Рыбаков Б. Петр Бориславич: поиск автора «Слова...». — М., 1991.

Скупейко Л. Виявлення творчої індивідуальності автора в «Слові…» // Рад. літерат. — 1986. — №5. — С.44-52.

Сліпушко О. Софія Київська. — К., 2002. — С.315-330.

«Слово о полку Ігоревім» та його поетичні переклади й переспіви в українській літературі. — К., 2003.

Словарь-справочник «Слова…». — Л., 1969.

Сулима В. Не десять соколів: Роман, повісті. — К., 1989.

Чижевський Д. Історія... — С.177-192.

Шарлемань М. «Слово о полку Ігоревім». — К., 2006.

Яценко Б. Історія першого видання «Слова…». — К., 2006.

Яценко Б. Похід Ігоря Сіверського 1185 року: політичні та літературні аспекти // Слово і час. — 2000. — №6. — С.24-30.

Яценко Б. «Слово о полку Ігоревім» — український героїчний епос ХІІ ст. // Укр. мова та література. — 1997. — Ч.34. — С.1-3.

Яценко Б. «Слово о полку Ігоревім» та його доба. — К., 2000.

Яценко Б. Ще раз про автора «Слова…» // Дивослово. — 2001. — №5. — С.7-9.

Поміркуйте над висловлюваннями:

… майже рівночасно на Сході й на Заході Європи являються лицарські поеми, яких основою є боротьба з «поганими», а пануючим духом — мужество й патріотизм, а причиною катастрофи — брак солідарності між своїми.

В. Щурат

«Слово…» — це єдиний у своєму роді на цілий світ поетичний пам'ятник старовинної лицарської епіки.

М. Гнатишак

«Слово…» - не оповідання, це роздуми про долю рідної землі.

О. Орлов

Ми мусимо бачити в «Слові» не художні особливості якогось одного жанру, а гармонійне поєднання прийомів і особливостей всіх жанрів, що існували в усній і книжній традиції Київської Русі ХІ-ХІІ в.в.

О. Назаревський

Воно («Слово…». — І.С.) переповнене витонченими поетичними фігурами; майже немає слова, яке б не мало якогось значення, не несло б якоїсь функції у поетичній будові твору. Може, найхарактернішою рисою стилю є складний символізм «Слова».На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.