Давня українська література - Ірина Савченко 2009

Українське літературне Бароко
Плани лекцій

Всі публікації щодо:
Давня українська література

План:

Бароко як літературний напрям, художній стиль і культурна епоха:

історичні умови виникнення;

світоглядні засади;

стильові особливості: контрастність, метафоризм, емблематичність, орієнтація на читача і глядача.

Особливості українського Бароко:

синтез Бароко і Ренесансу;

стильові різновиди («високе», «середнє», «низове»).

Античність у літературі Бароко.

Нова жанрова система української барокової літератури.

Історія дослідження літератури Бароко в Україні.

Література:

Андрієнко Л., Мідюк І. Естетична сутність і цінність літератури українського Бароко // Дивослово. — 1997. — №2. — С.40-41.

Білий А. Своєрідність українського бароко. Література // Педаг. вісник. — 2001. — №1-2. — С.27-33.

Геник-Березовська З. До питання про українське літературне бароко // Геник-Березовська З. Грані культур. Бароко, романтизм, модернізм. — К., 2000. — С.20-27.

Геник-Березовська З. Українське літературне бароко в межах своєї епохи і стилю // Там само. — С.28-36.

Голубченко П. Москва і Україна в ХVІІ-ХVІІІ ст. // Хроніка, 2000. — № 37/38. — С.169-180.

Грачотті С. Спадок Ренесансу в українському бароко // Українське бароко: Матеріали І конгресу Міжнародної асоціації україністів. — К., 1993. — С.3-11.

Гуцуляк І. Ретроспекція і сучасний стан вивчення українського бароко. — Чернівці, 2006.

Іваньо І. Про українське літературне бароко // Українське літературне бароко… — К., 1987. — С.5-18.

Ісаєвич Я. Українське суспільство доби бароко // Українське бароко: В 2-х т. — Т.І. — К., 2004. — С.49-81.

Ісіченко Ігор, архієпископ. Церковне життя України доби бароко // Українське бароко: В 2-х т. — Т.І. —К., 2004. — С.83-175.

Кашуба М. Філософське підґрунтя українського бароко // Українське бароко: В 2-х т. — Т.І. — К., 2004. — С.175-215.

Корпанюк М. До проблеми започаткування дослідження стилю бароко в українському літературознавстві // Українське бароко... — С.121-125.

Кримський С. Менталітет українського бароко // Українське бароко: В 2-х т. — Т.І. — К., 2004. — С.21-47.

Макаров А. Світло українського бароко. — К., 1994.

Михед П. Українське літературне бароко та російська література ХVІІ-ХІХ ст. // Українське бароко: В 2-х т. — Т.ІІ. — К., 2004. — С.123-157.

Наливайко Д. Вступ. Українське бароко: типологія і специфіка // Українське бароко: В 2-х т. — Т.І. — К., 2004. — С.7-19.

Наливайко Д. Становлення нової жанрової системи в українській літературі доби бароко // Українське бароко... — С.12-21.

Наливайко Д. Українське літературне бароко в європейському контексті // Українське літературне бароко... — С.45-75.

Наливайко Д. Феномен українського бароко в європейському контексті // Слово і час. — 2002. — №2. — С.30-38.

Ніколенко О. Бароко, класицизм, просвітництво. Література ХVІІ-ХVІІІ ст. — Х., 2008. — С.7-23.

Пехник Г. Українське низове бароко. — Львів, 2001.

Радишевський Р. Роль польського посередництва у формуванні української барокової літератури // Українське бароко: В 2-х т. — Т.ІІ. — К., 2004. — С.7-19.

Скуратівський В. Феномен українського бароко // Українське бароко: В 2-х т. — Т.ІІ. — К., 2004. — С.371-411.

Українське барокко та європейський контекст: Архітектура, образотворче мистецтво, театр і музика. — К., 1991.

Ушкалов Л. Есеї про українське бароко. — К., 2006.

Ушкалов Л. Світ українського бароко. — Харків, 1994.

Чижевський Д. До проблем бароко // Чижевський Д. Філософські твори: У 4-х т. — Т.2. — К., 2005. — С.67-77.

Чижевський Д. Історія. — С.239-246.

Чижевський Д. Поза межами краси (До естетики барокової літератури) // Чижевський Д. Філософські твори: У 4-х т. — Т.2. — К., 2005. — С.78-96.

Чижевський Д. ХVІІ століття в духовній історії України // Там само. — С.113-125.

Шевчук В. Муза Роксоланська: Українська література ХVІ-ХVІІІ століть: У 2 кн. — Кн. ІІ: Розвинене бароко. Пізнє бароко. — К., 2005. — С.38-46, 348-370, 393-406.

Шевчук М. Кілька зауважень до проблеми так званого "низового" бароко // Українське бароко... — С.1З6-143.

Поміркуйте над висловлюваннями:

Бароко завершило справу, не доведену Відродженням до кінця, воно гуманізувало культуру всієї Європи і всупереч перешкодам, які породжувалися політичним і релігійним антагонізмом, витворило спільну інтелектуальну й художню культуру, значення якої належним чином починає розуміти й оцінювати тільки наука наших днів.

Ю. Крижановський, Польща

Треба розуміти важку ситуацію людей ХVІІ ст., котрих наука і філософія позбавили почуття ладу й надійної стабілізації в існуючому світі, показуючи реальність як безупинний рух однорідної матерії.

Я. Соколовська, Польща

Бароко — «центральна епоха в духовній історії України».

Д. Чижевський

Україна ХVІІ ст. здійснила культурний синтез великої ваги для себе самої і для всієї Європи, не лише залишаючись Україною, а й характеризуючи саме цим синтезом свій спосіб життя в контексті європейської культури.

С. Грачотті, Італія

Це був один етап — ренесансно-бароковий; українське бароко, виконуючи свої питомі функції, водночас довиконувало і виконувало функції Ренесансу в борокових формах.

В. КрекотеньНа нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.