Давня українська література - Ірина Савченко 2009

Україномовне віршування ХVІІ ст.
Плани лекцій

Всі публікації щодо:
Давня українська література

План:

Причини появи україномовного віршування, його зв'язок з шкільною освітою.

Курси поетики та риторики як основа знань про мистецтво поетичного слова.

Зародження і формування книжного україномовного віршування:

«Похвала на герб князів Острозьких» Герасима Смотрицького (рік народження невідомий — 1594);

«Хронологія» Андрія Римші (бл. 1550 — після 1595).

Поняття про етикетну поезію:

жанр панегірика (анонімна «Просфонима» (1591), «Візерунок цнот превелебного у Бозі … отця Єлисея Плетенецького» (1618) Олександра Митури (кін. ХVІ — пер. полов. ХVІІ ст.), «Вірші на жалосний погреб шляхетного рицаря Петра Конашевича-Сагайдачного, гетьмана війська його королівської милості запорозького» (1622) Касіяна Саковича (бл. 1578 — 1647), панегірики на честь Петра Могили);

геральдична поезія.

Релігійно-моралізаторська поезія Кирила Транквіліона-Ставровецького (р.нар. невід. — 1646). Збірка «Перло многоцінне» (1646).

Історичні вірші. Визвольна війна 1648-1654 рр. в українській поезії ХVІІ ст. Вплив фольклору на поетику шкільного віршування.

Поетична збірка Лазаря Барановича (1593 (1620?) — 1693) «Аполлонова лютня» (1671).

Поняття про курйозне віршування. Творчість Івана Величковського (бл. 1650 — 1701) (збірки «Зегар цілий і полузегарок» (1690), «Млеко від вівці пастиру належне» (1691)).

Віршова творчість Климентія Зіновіїва (40-і — 50-і рр. ХVІІ ст. — після 1712). Його «поезія ремесел».

Любовна лірика.

Тексти:

Анонім. Евфонія весело бринячи // Слово многоцінне… — Кн. 2. — С. 193-199.

Анонім. Просфонима. // Там само. —Кн. 1. —С. 371-380.

Баранович Л. Поезії // Марсове поле. Героїчна поезія на Україні. Друга половина ХVІІ — поч. ХІХ ст. — Кн.2. — К., 1989. — С.27-44.

Беринда П. Імнологія // Українська поезія: Кінець ХVІ — початок ХVІІ ст. К., 1978. — С.359-366.

Величковський І. «Дзигар цілий і напівдзигарок», «Молоко…» // Слово многоцінне … — Кн. 3. — С. 32-60.

Зіновіїв К. Вірші // Там само. — Кн. 3. — С.86-316.

Історичні вірші // Українська поезія: Середина ХVІІ ст. — К., 1992. — С.98-128.

Любовна лірика // Пісні Купідона: Любовна лірика на Україні ХVІ — початку ХІХ ст. — К., 1984. — С.85-144.

Митура О. Вінок чеснот ... // Слово многоцінне... — Кн. 1. — С.371-380.

Почаський С. Євхаристиріон // Там само. — Кн. 2. — С.168-192.

Римша А. Хронологія // Українська література ХІV-ХVІ ст. — К., 1986. — С.464-485.

Сакович К. Вірші на жалісний погреб ... Петра Сагайдачного // Слово многоцінне… — Кн. 3. — С. 603-624.

Смотрицький Г. На герб князів Острозьких // Українська поезія ХVІ ст. — К., 1987. — С.252-254.

Транквіліон-Ставровецький К. Із книги «Перло многоцінне» // Слово многоцінне… — Кн. 2. — С.265-275.

Література:

Бадрак Б. Творчість Івана Величковського. Тематика, барокова образність. — Донецьк, 2006.

Возняк М. Історія... — Кн.2. — С.29-38, 288-360.

Грабович Г. До ідеології Ренесансу в українській літературі: Касіяна Саковича «Вірші на жалосний погреб…» // Грабович Г. До історії української літератури: Дослідження, есе, полеміка. — К., 1997. — С.278-292.

Грицай М. Давня українська поезія. — К., 1972. — С.9-54.

Грицай М. Українська драматургія ХVІІ—ХVІІІ ст. — К., 1974. — С.14-20.

Грушевський М. Історія української літератури. — Т.6. — С.105-125, 177-196, 630-647.

Єфремов С. Історія... — С.187-198.

Колосова В. Климентій Зіновіїв: Життя і творчість. — К., 1964.

Колосова В. Функції віршів в українських стародруках кінця ХVІ-першої половини ХVІІ ст. // Українське літературне бароко… — К., 1987. — С.144-155.

Колосова В., Крекотень В. До питання про життя і творчість І.Величковського // Величковський І. Твори. — К., 1972. — С.16-36.

Колосова В., Чепіга І. Визначна пам’ятка українського мистецтва // Зіновіїв К. Вірші. Приповістки посполиті. — К., 1971. — С.5-27.

Крекотень В. Освітня реформа Петра Могили й утвердження бароко в українській поезії // Крекотень В. Вибрані праці. — К., 1999. — С.273-299.

Крекотень В. Українська книжна поезія кінця ХVІ — початку ХVІІ ст. // Українська поезія: Кінець ХVІ — початок ХVІІ ст. — К., 1978. — С.5-24.

Крекотень В. Українська книжна поезія середини ХVІІ ст. // Українська поезія: Середина ХVІІ ст. — К., 1992. — С.5-23.

Крекотень В. Українська поезія ХVІІ ст. в системі східноєвропейської літератури бароко // Українське бароко... — С.54-64.

Криса Б. Пересотворення світу: Українська поезія ХVІІ-ХVІІІ століть. — Л., 1997.

Криса Б. Українська поезія ХVІІ-ХVІІІ ст. як результат секуляризаційного процесу // Секуляризація духовного життя на Україні в епоху гуманізму і реформації… — С.91-109.

Макаров А. Великий український оборонець миру, справедливості та єдності Лазар Баранович // Хроніка, 1999. — № 31/32. — С.129-130.

Макаров А. Пророцтво Лазаря Барановича // Чернігівські Афіни: передм., упоряд. текст. матеріалу, комент. до нього А.Макарова. — К., 2002. — С.6-42.

Макаров А. Світоч барокової культури // Слово і час. — 1993. — №10. — С.3-13.

Маслов С. Вірші Кассіана Саковича «На жалосний погреб П.К.Сагайдачного» // Матеріали… — Т.І. — К., 1959. — С.253-257.

Маслов С. Кирилл Транквиллион-Ставровецкий и его литературная деятельность. — К., 1984. — С.54-71, 120-171.

Маслов С. Маловідомий український письменник кінця ХVІІ — початку ХVІІІ ст. Іван Величковський (До історії стилю бароко в давній українській літературі) // Величковський І. Твори. — К., 1972. — С.5-15.

Маслюк В. Латиномовні поетики і риторики ХVІІ — першої половини ХVІІІ ст. та їх роль у розвитку теорії літератури на Україні. — К., 1983.

Мишанич О. Давня українська любовна поезія // Пісні Купідона... — С.5-16.

Мойсієнко А. Бароковий дискурс української поезії ХVІІ ст.: Іван Величковський // Літературознавство. — Кн. 1. — К., 2000. — С. 135-140.

Наливайко Д. Поетики й риторики епохи бароко // Українське бароко: В 2-х т. — Т.І. — К., 2004. — С.217-263.

Нудьга Г. На літературних шляхах: Дослідження, пошуки, знахідки. — К., 1990. — С.235-259.

Острозькі просвітителі. — Острог, 2000.

Пилип’юк Н. «Євхаристиріон…». Перший панегірик Києво-Могилянської школи: його зміст та історичний контекст // Записки НТШ. Праці філол. секції. — Л., 1992. — С. 25-43.

Пилип'юк Н. Педагогічна теорія і українська література ХVІ—ХVІІІ ст. // Українське бароко... — С.71-87.

Пилявець Л. Гуманістичні тенденції в поглядах на людину й суспільство Кирила Транквіліона-Ставровецького // Європейське Відродження... — С.175-195.

Помазан І. Українська історична поезія. — Харків, 1998.

Сивокінь Г. Давні українські поетики. — К., 2001.

Сидоренко Г. Іменем Марії (образ Богородиці в християнській ліриці Івана Величковського) // Дивослово. — 2003. — №7. — С.13-15.

Сидоренко Г. Українське віршування кінця ХVІ — початку ХVІІ ст. — К., 1972.

Сорока М. Зорова поезія в українській літературі кінця ХVІ-XVІІІ ст. — К., 1997.

Сулима М. Гендерні мотиви в творчості Климентія Зіновіїва та Онуфрія // Медієвістика: …— Вип.3. — Одеса, 2002. — С.131-136.

Сулима М. Климентій Зіновіїв як предтеча нової української літератури // Верховина: Зб. праць на пошану О.Мишанича. — Дрогобич, 2003. — С.330-334.

Сулима М. Українське віршування кінця ХVІ — початку ХVІІ ст. — К., 1985.

Ткаченко О. Елегія в давній українській літературі ХVІ-ХVІІІ ст. — Суми, 1996.

Трофимук М. Барокові тенденції курсів словесності Києво-Могилянської академії // Українське бароко... — С.85-94.

Трофимук О. Елітарна галузь поезії кінця ХVІІ ст. — зрілість і досконалість // Медієвістика... — Вип. 1. — Одеса, 1998. — С.105-111.

Український сатирикон: Зб. сатир. та гумор. творів укр. письменників. — К., 2000. — С.51-60.

Ушкалов Л. Українська барокова поезія // Українське бароко: В 2-х т. — Т.І. — К., 2004. — С.265-329.

Франко І. Хмельниччини 1648-1649 років у сучасних віршах // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. — К., 1981. — Т.31. — С.188-253.

Циганок О. З історії латинських літературних впливів в українському письменстві ХVІ-ХVІІІ в. — К., 1999. — С. 7-23, 57-73.

Чижевський Д. Історія... — С.234-237, 246-262.

Шевчук В. Давня українська поезія як речник державотворення // Розбудова Держави. — 1993. — №11. — С.35-39.

Шевчук В. Героїчне у поетичному дієписі народу // Марсове поле: Героїчна поезія на Україні X — початок ХІХ ст. — К., 2004. — С.3-12.

Шевчук В. Іван Величковський та києво-чернігівська поетична школа ІІ половини ХVІІ ст. // Укр. мова та літер. — 2001. — Ч. 43. — С.3-14.

Шевчук В. Муза Роксоланська: Українська література ХVІ-ХVІІІ століть: У 2 кн. — Кн. І: Ренесанс. Раннє бароко. — К., 2004. — С.22- 41.

Шевчук В. Муза Роксоланська: Українська література ХVІ-ХVІІІ століть: У 2 кн. — Кн. ІІ: Розвинене бароко. Пізнє бароко. — К., 2005. — С.128-144, 179-208, 370-382.

Шевчук В. Невмирущий фенікс української поезії // Шевчук В. Дорога... — С.25-38.

Шевчук В. Пісні крилатого зухвальця // Там само. — С. 145-154.

Шевчук В. Співці музи роксоланської в Чернігові // Чернігівські Афіни: передм., упоряд. текст. матеріалу, комент. до нього А.Макарова. — К., 2002. — С.44- 56.

Шевчук В Формально-інтелектуальні барокові вірші із середини ХVІІ ст. // Дніпро. — 1999. — №7-8. — С.77-86.

Шерех Ю. Меч, труби, лютня (Лазар Баранович) // Шерех Ю. Пороги і запоріжжя: У 3 т. — Т.1. — Харків, 1998. — С.350-360.

Яременко В. Два століття київської поезії // Аполлонова лютня: поети ХVІІ-ХVІІІ ст. — К., 1984. — С.5-20.

Поміркуйте над висловлюваннями:

Якщо держави і князі ушановували поетів і винагороджували їхню творчість не тільки схваленням і захопленням талантом і вченістю, то поети намагались відплатити похвалами, уявляючи, що вони роздають уславленим безсмертя. В ту епоху створилася дуже висока оцінка ролі письменника: адже тільки завдяки його праці нащадки пізнають предків, тільки письменник дає людині або вічну славу, або вічну ганьбу.

В.Перетц

Всі ці панегірики — шкільні вправи, але вони свідчать, з якою пожадливістю в стінах школи ловилося все, що могло цікавити українського патріота в діяльності захисників його батьківщини й народності. У віршах, складених з приводу сумних подій ХVІІ ст., /…/ звучить живий настрій того часу, і не треба бути навіть знавцем епохи, а мати лише хоч трохи чуття, щоб побачити під незграбною формою шкільного, штучного вірша глибоке душевне піднесення або скорботу.

В. Перетц

Касіян Сакович перший в українській давній поезії створив монументальний образ ідеального національного героя і наділив його виразною виховною функцією.

В. Колосова

Іван Величковський — поет дуже цікавий. Саме поет, а не віршописець. Бо наділила його природа щирою іскрою художнього таланту — здатністю зірко вдивлятися у світ, гостро і парадоксально осмислювати його, відливати свої думки у місткі асоціації, колоритні образи, влучні дотепи. Віртуозно володіючи словом і віршем, він полюбляв експериментувати, шукати і розробляти нові й незвичні літературні форми. Це була типова людина епохи бароко (виділення наше. — І.С.) — ренесансна життєрадісність і життєлюбність поєднувалась у ньому з глибокою, щирою релігійністю, а це породжувало внутрішню суперечливість його душевного світу, його індивідуальну душевну драму, хоч і живило потужною енергією його творчість. Цікавий він ще й тим, що не займав високих посад, не мав поважних титулів і, бувши освіченою людиною, лишався все життя рядовим орачем рідної культурної ниви…

В. Колосова, В.Крекотень

…середніх здібностей, з великим хистом до спостережень, але без уміння та бажання використати свої знання на практиці, - ієромонах Климентій малюється нам як характерний представник того покоління, котре сполучило заповіти минувшини з якимись новими стремліннями та змаганнями. Бувши щирим прихильником того ладу життя, який сформувався за останні роки ХVІІ в. на Україні, Климентій є типовою звичайною людиною свого часу (виділення наше. — І.С.).

В. ПеретцНа нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.