Давня українська література - Ірина Савченко 2009

Розвиток української шкільної драми ХVІІ ст.
Плани лекцій

Всі публікації щодо:
Давня українська література

План:

Поняття про шкільну драму: причини появи, зв'язок із західноєвропейським театром.

Теорія шкільної драми:

а) жанрова система;

б) декламації та діалоги як початкові форми шкільної драми;

в) особливості композиції драматичних творів.

Драми різдвяного та великоднього циклу (драми-містерії). «Слово про збурення пекла» (І пол. ХVІІ ст.), «Царство Натури Людської» (1698).

Поняття про драми-міраклі. "Олексій, чоловік Божий" (1674).

Інтермедії: час виникнення, походження та ідейно-естетичні функції. Дві інтермедії до драми Якуба Гаватовича «Трагедія, або Образ смерті пресвятого Іоанна Хрестителя, посланця Божого» (1619).

Тексти:

Анонім. Про Олексія, чоловіка Божого // Слово многоцінне… — Кн. 1. — С. 723-788.

Анонім. Царство Натури Людської // Там само. — Кн. 3. — С. 319-361.

Гаватовича Я. Трагедія, або Візерунок смерті… // Там само. — Кн. 1. — С. 676-722.

Інтермедії на дві персони: син з татом // Українська література ХVІІ cт… — С.390-393.

Слово о збуренні пекла // Там само. — С.364-374.

Література:

Андрущенко М. Київська шкільна драматургія // Андрущенко М. Парнас Віршотворний: Києво-Могилянська академія і український літературний процес ХVІІІ ст. - К., 1999. — С.76-100.

Антонович Д. Триста років українського театру 1619-1919. — К., 2001. — С.25-268.

Білецький О. Зародження драматичної літератури на Україні // Білецький О. Зібр. праць: У 5 т. — Т.1. — С.277-353.

Білецький О. Українська драматургія ХVІІ-ХVІІІ ст. // Матеріали… — Т.І. — С.455-484.

Возняк М. Історія... — Т.2. — С.148-200.

Грицай М. Українська драматургія ХVІІ—ХVІІІ ст. — К., 1974. — С. 13-31, 40-63, 97-120.

Грицай М. Українська література XVI — XVIIІ ст. і фольклор. — К., 1969. — С.54-58, 62-75.

Гудзій М. Українські інтермедії ХVІІ—ХVІІІ ст. // Українські інтермедії ХVІІ-ХVІІІ ст. — К., 1960. — С.5-18.

Давній український гумор і сатира. — К., 1959. — С.43-70.

Драгоманов М. Найстаріші руські драматичні сцени // Матеріали… — Т.1. — С.257-261.

Єфремов С. Історія... — С.167-173.

Жовтяк І. Діалоги як навчально-дидактичний засіб в українських школах ХVІ-ХVІІІ ст. // Ідейно-художнє новаторство в українській літературі: Зб. наук праць. — К., 1985. — С.55-59.

Корній Л. Українська шкільна драма і духовна музика ХVІІ—ХVІІІ ст. // Європейське Відродження... — С.194-214.

Лужницький Г. Український театр: Наук. праці, статті, рецензії: Зб. праць. — Львів, 2004. — Т.І. — С.97-170.

Махновець Л. Інтермедії до драми Якуба Гаватовича // Рад. літературознавство. — 1962. — №3. — С.60-76.

Миленька Г. Український шкільний театр ХVІІ-ХVІІІ ст. // Дивослово. — 1994. — №12. — С.50-51.

Наливайко Д. Поетики й риторики епохи бароко // Українське бароко: В 2-х т. — Т.І. — К., 2004. — С.217-263.

Софронова Л. Жанрова система київської шкільної драми // Українська література ХVІ—ХVІІІ ст. ... — С.232-252.

Софронова Л. Київський шкільний театр: поетика обряду і поетика драми // Українське бароко... — С.95-104.

Софронова Л. Поэтика славянского театра ХVІІ—ХVІІІ вв.: Польша. Украина. Россия. — М., 1981.

Сулима М. До питання про барокові засади української шкільної драми ХVІІ-ХVІІІ ст. // Українське бароко... — С.105-112.

Сулима М. Українська барокова драма // Українське бароко: В 2-х т. — Т.І. — К., 2004. — С.469-480.

Сулима М. Українська драматургія ХVІІ-ХVІІІ ст. — К., 2005.

Український сатирикон… — С.61-75

Українські інтермедії ХVІІ-ХVІІІ ст. — К., 1960. — С.33-92.

Франко І. Слово про збурення пекла: Українська пасійна драма // Франко І. Зібр. творів: У 50 т. — К., 1982. — Т.37. — С.456-499.

Франко І. Русько-український театр: Історичні обриси // Там само. — Т.29. — С.293-336.

Франко И. Южнорусская пасхальная драма // Там само. — Т.30. — С.262-313.

Чижевський Д. Історія... — С.271-281.

Шевчук В. Муза Роксоланська: Українська література ХVІ-ХVІІІ століть: У 2 кн. — Кн. ІІ: Розвинене бароко. Пізнє бароко. — К., 2005. — С.151-159, 370-393.

Поміркуйте над висловлюваннями:

Київський шкільний театр — перехрестя багатьох напрямів розвитку української культури. На його сцені видовищне мистецтво в східнослов’янській культурі, яке до того належало лише до низових форм, одержало свої права…

Цей театр — центр пересічення міжслов’янських зв’язків. На собі він випробував вплив польської культури, під її впливом формувався. Багато сюжетів польського театру переселилися на українську сцену, від польських майстрів було успадковано мистецтво прямої побудови драматичного сюжету, алфавіт емблем і алегорій. Сам же український театр зіграв вирішальну роль у становленні московського шкільного театру.

Л. Софронова

Очевидно — і ми повинні зважати на це — в самій побудові і розміщенні дії, в прийомах її сценічного втілення були такі елементи і такі сценічні засоби і прийоми, які впливали на глядачів, навмисне чи ненавмисне (і ми схильні думати, що швидше навмисне), збуджували уяву глядачів, викликаючи у них естетичні емоції театрального плану.

В. Перетц

Академічна наука, будучи набутком високого інтелекту, прагла створити «високі» твори, спрямовані на моральне вдосконалення як самої людини, так і навколишнього суспільства… Але академія (Києво-Могилянська. — І.С.) була не лише зосередженням еліти, це була також і вища школа, яка цю еліту мала творити, мала підтримувати коло людей, що сповідували основні постулати академічних знань. Ставлячи перед собою подвійну мету, культурні діячі кола Київської академії і подвійно її реалізували. Таким чином, театральне мистецтво як найбільш дійове при впливі на людську свідомість, опинилося в центрі особливої уваги. Запозичена з польського театру подвійна структура драми, в якій серйозні сцени чергуються з інтермедіями, якнакраще підходила до реалізації мети.

М. Андрущенко

Драматична творчість протягом усієї доби бароко в історії української літератури реалізується у «високому» і «середньому» стильовому регістрі. Однак у ході вистави «високий» стильовий полюс має «низьку» противагу у вигляді так званих інтермедій, чи інтерлюдій, - невеликих п’єсок або фрагментів на анекдотичні сюжети із простонародного життя. В цьому проявляється характерна для бароко тенденція до антитетичного зіткнення «високого» і «низького».

В. Крекотень

Для нас залишається незаперечним той заряд духовності, який наповнював шкільну драму ХVІІ-ХVІІІ ст., що, як відомо, розпочалася з інсценізації Біблії. І Різдвяна, і Великодня, і житійна, і повчальна, й історична драми ХVІІ-ХVІІІ ст. пропагувала зі сцени Слово Боже, формувала у глядачів співчутливе ставлення до бідних і знедолених, проповідувала готовність до самопожертви в ім’я ближнього, оспівувала тих державних мужів, які не шкодували сил і життя заради України.

М. СулимаНа нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.