Давня українська література - Ірина Савченко 2009

Розвиток української драматургії ХVІІІ ст.
Плани лекцій

Всі публікації щодо:
Давня українська література

План:

Розвиток теорії драми у ХVІІІ ст. Поетики Феофана Прокоповича (1705), Митрофана Довгалевського (1736-1737), Георгія Кониського (1746).

Перша українська історична драма «Милість Божія» (1728).

Драми Митрофана Довгалевського (рр. нар. і см. — невід.) "Комічне дійство..." (1736) та "Властотворний Образ…" (1737) та. Залежність творів від засад поетики «Сад поетичний» (1736-1737).

Драма-мораліте Георгія Кониського (1717-1795) «Воскресіння мертвих» (1746-1747).

Діалог Семена Дівовича (рр. нар. і см. — невід.) «Розмова Великоросії з Малоросією» (1762). Особливості відтворення історії України. Образи Б. Хмельницького і С. Палія.

Розвиток жанру інтермедії у творчості М. Довгалевського та Г. Кониського.

Тексти:

Дівович С. Розмова Великоросії з Малоросією // Слово многоцінне… — Кн. 4. — С.596-635.

Довгалевський М. Комічне дійство // Українська література ХVІІІ ст. — К., 1983. — С.325-336.

Інтермедії до драм М. Довгалевського та Г. Кониського // Там само. — С.357-378.

Кониський Г. Воскресіння мертвих // Там само. — С.337-356

Милість Божія //Слово многоцінне… — Кн. 4. — С.573-596.

Література:

Андрущенко М. Київська шкільна драматургія // Андрущенко М. Парнас Віршотворний… — С.76-100.

Возняк М. Історія... — Кн. 2. — С.216-222, 230-241.

Грицай М. Українська драматургія... — С.31-40, 63-70, 76-93, 120-156.

Грицай М. Українська література ХVІ-ХVІІІ ст. і фольклор. — К., 1969. — С.60-62.

Гудзій М. Українські інтермедії ХVІІ-ХVІІІ ст. // Українські інтермедії ХVІІ-ХVІІІ ст. — К., 1960. — С.18-30.

Давній український гумор і сатира. — К., 1959. — С.71-80, 101-118.

Довгалевський М. Поетика. Сад поетичний. — К., 1973.

Житецький П. «Енеїда» І.Котляревського у зв’язку з оглядом української літератури ХVІІІ ст. // Житецький П. Вибрані праці. — К., 1987. — С.148-159.

Єфремов С. Історія... — С.176-184.

Лужницький Г. Театр козацького бароко // Лужницький Г. Український театр: Наук. пр., статті, рецензії: Зб. праць. — Т.І. — Львів, 2004. — С.166-170.

Махновець Л. Гумор і сатира наших предків // Давній український гумор і сатира. — К., 1959. — С.8-16.

Миленька Г. Український шкільний театр ХVІІ-ХVІІІ ст. // Дивослово. — 1994. — №12. — С.50-51.

Мишанич О. Українська література ХVІІІ ст. // Українська література ХVІІІ ст. — К., 1983. — С.16-21.

Софронова Л. Київський шкільний театр і проблеми українського бароко // Українське літературне бароко. — К., 1987. — С.109-181.

Софронова Л. Славянский театр на пути от барокко к классицизму. (Польша, Украина, Белоруссия, Россия) // Развитие барокко и зарождение классицизма в России: ХVІІ — начало ХVІІІ ст. — М., 1989. — С.59-60.

Сулима М. Українська барокова драма // Українське бароко: В 2-х т. — Т.І. — К., 2004. — С.480-484.

Сулима М. Українська драматургія ХVІІ-ХVІІІ ст. — К., 2005.

Українські інтермедії ХVІІ-ХVІІІ ст. — К., 1960. — С. 99-142, 164-187.

Франко І. Історія української літератури. — Ч.1... // Франко І. Зібрання творів.... — Т.40. — С.335-347.

Шевчук В. Георгій Кониський // Дивослово. — 1997. — №10. — С.8-13.

Шевчук В. Муза Роксоланська: Українська література ХVІ-ХVІІІ століть: У 2 кн. — Кн. ІІ: Розвинене бароко. Пізнє бароко. — К., 2005. — С.319-330, 483-488, 492-503, 525-538, 545-555.

Поміркуйте над висловлюваннями:

Якщо і немає в них (драмах ХVІІІ ст. — І.С.) живого струменя поетичної творчості, то є, принаймні, громадська думка, висловлена із щирим переконанням і літературним хистом.

П. Житецький

…їх (драми ХVІІІ ст. — І.С.) написали особи духовні, для яких релігійні мотиви життя зберігають всю свою обов’язкову силу. В цьому відношенні вони нагадують старовинні драми середньовічного типу. Відрізняються ж вони від цих останніх своєю будовою, на якій відбився вплив гуманізму і пізніших псевдокласичних понять про драму.

П. Житецький

Основою української вистави ХVІІ-ХVІІІ ст. було слово, а не дія, діалоги та репліки, а не акторська гра. Виконавці виходили на сцену швидше «для розсужденія», а не для гри. І все ж поступово в шкільній виставі перемагає саме театральне видовище в теперішньому розумінні цього слова. Із залу поступово зникають «слышатели» і він наповнюється «зрителями», на сцену виходять не «отрочища», а «актори». В одній із інтермедій Митрофана Довгалевського згадується гримування, у Георгія Кониського — притвор (церковне значення — притворить себя, притвориться). Усе це формувало театр. Важливу роль у цьому складному процесі відігравав шкільний театр, театр своєрідний, театр складний, театр навчальний, на якому вчилися всі — драматурги, виконавці й глядачі.

М. Сулима

… головний інтерес «Розмови Великоросії з Малоросією», за задумом його автора, полягав не в сповіщенні нових фактів, а в групуванні вже відомих і освітленні їх певною думкою.

М. Петров

…гумор інтермедій не був тим веселим безтурботним сміхом, яким його хотіли бачити. Будучи нерозривно пов’язаними із шкільною драмою, вони були підпорядковані певній дидактичній і педагогічній меті — вдосконаленню людини і світу, що її оточує /…/ інтермедії, навіть при зовнішньому гумористичному забарвленні, ідеалізують образ козака…

М. АндрущенкоНа нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.