Давня українська література - Ірина Савченко 2009

Перекладна література Київської Русі
Плани практичних занять

Всі публікації щодо:
Давня українська література
Перекладна світська література

План:

Обставини та причини появи перекладної літератури, її основні жанри. Перший південнослов’янський вплив.

Біблія як літературний твір:

композиція;

тематичні групи біблійних книг;

характеристика окремих книг Старого Заповіту («Буття», «Вихід», «Книга Екклезіаста», «Пісня над Піснями», «Псалтир», «Книга притч Соломонових»).

Євангеліє як основна складова частина Нового Заповіту:

синоптичні євангелія:

особливості оповіді;

образ Ісуса Христа — людини, Месії, друга бідних;

образ Божої Матері;

євангеліє від Івана як богословсько-філософський твір.

Доведіть або спростуйте тезу Г.Грілі: «Неможливо поневолити духовно чи соціально народ, призвичаєний читати Біблію. Принципи Біблії — це основа людської свободи».

Завдання:

З’ясувати терміни та поняття агіографія, Апокаліпсис (Одкровення Івана Богослова), апокрифічна література, апокрифічні євангелія, Апостол, апостол, апракосне євангеліє, Біблія, богослужбова література, Богомильна єресь, Буття, візантійська культура, Візантійський вплив, Вихід, Волхлвник, Діяння Апостолів, Екклезіаст, есхатологічні апокрифи, євангеліє, євангеліст, Єзекиїль, Єремія, житіє святого, Заповіт, Законоустановчі книги (П’ятикнижжя Мойсеєве), Ізмарагд, індекси, Ісайя, канон, канонізація, канонічні книги, Левіт, Лука, Марко (Марк), мартирій, Матвій (Матфей), мінейне житіє, Мойсей, Новий Заповіт, новозаповітні апокрифи, палея, паремійник, патерик, патристика, Перший південнослов’янський вплив, Пісня над Піснями, послання, притча, Пролог (Синаксар, Мінологій), проложне житіє, пророчі книги, псалми, Псалтир, Пчола (Бджола), сапієнціальні книги (книги мудрості), синоптичні євангелія, Старий Заповіт, старозаповітні євангелія, тетраєвангеліє, тлумачні євангелія, Тора, учительні євангелія, Фізіолог, християнство, хроніка, хронограф, Четьї Мінеї,Числа, Шестодневи, язичництво (поганство).

Визначити особливості опрацювання біблійних сюжетів та образів у одному з творів Тараса Шевченка або Лесі Українки (за вибором).

Вивчити напам’ять уривки з Біблії: Новий Заповіт, Євангеліє від Матвія, 5, 3-10; 6, 9-13.

Тексти:

Біблійні книги: Буття, Вихід, Псалтир, Книга Екклезіаста, Пісня над Піснями, Євангелія від Матвія, Марка, Луки, Івана.

Література:

Антофійчук В. Євангельські образи в українській літературі ХХ ст. — Чернівці, 2001.

Атлас библейской истории. С географическим указателем. - Российское Библейское общество, 1995.

Библейская энциклопедия. — М., 1990.

Білецький О. Перекладна література візантійсько-болгарського по­ходження // Білецький О. Зібр. праць: В 5-и т. — К., 1965. — Т. 1. — С.128-187.

Білоус П. «Перекладне» й «оригінальне» письменство доби Київської Русі: одна чи дві літератури? // Там само. — С.224-227.

Білоус П. «Перший Південнослов’янський вплив» і зародження української літератури // Білоус П. Актуальні питання… — С.47-74.

Булашов Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. — К., 1992. — С.24-38.

Возняк М. Історія... — Кн.І. — С.59-131.

Гече Г. Библейские истории. — М., 1989.

Гладков Б. Толкование Евангелия. — М., 1991.

Головащенко С. Історія християнства: Курс лекцій. — К., 1999. — С.96-111.

Головащенко С. Історія християнства: Курс лекцій. — К., 1999. — С.96-111.

Грушевський М. Історія... — Т.2. — С.5-50.

Давыдова Н. Евангелие и древнерусская литература. — М., 1992.

Еремин И. Лекции и статьи... — С.214-222.

Єфремов С. Історія... — С.68-82.

Жукалюк М., Степовик Д. Коротка історія перекладів Біблії української мови. — К., 2003.

Косідовський З. Біблійні оповіді. — К., 1978.

Косідовський З. Оповіді євангелістів. — К., 1985.

Крывелев И. Библия: историко-критический анализ. — М., 1985.

Куценко Л. Час вчитися любити: Біблія на уроках літератури. — Кіровоград, 1999.

Мень А. Мир Библии. — М., 1990.

Мещерский Н. Искусство перевода Киевской Руси // Труды Отдела древнерусской литературы. — М., 1958. — Т.15. — С.54-72.

Мишанич О. Біблія і давня українська література // Мишанич О. На переломі: Літерат. статті й дослідження. — К., 2002. — С.7-17.

Мишанич О. Прийняння християнства і давнє українське письменство // Рад. літературознавство. — 1988. — №6. — С.32-40.

Москаленко М. Тисячоліття: переклад у державі слова // Сучасність. — 1993. — №3. — С.148-168.

На ріках Вавілонських. — К., 1991. — С.214-377.

Полєк В. Історія... — С.23-30.

Религиоведение: Словарь. — М., 2007.

Рожко В. Митрополит Іларіон як перекладач Біблії // Визвольний шлях. — 2000. — №10. — С.20-23.

Рокіцький О. Перший повний український переклад Біблії (П.Куліш, І.Пулюй, І.Нечуй-Левицький) // Пам’ять століть. — 2002. — №4. — С.59-67.

Савельєва М. Біблія: Спроба прочитання. — К., 1998.

Сулима В. Біблія і українська література: Навч. посібник. — К., 1998.

Тимошик М. Книга серед книг: Історія перекладів Святого Письма українською мовою // Берегиня. — 2000. — №4. — С.6-19.

Фрезер Д. Фольклор в Ветхом Завете. —М., 1986.

Цибенко О. До питання про візантійські впливи у культурі Київської Русі // Київська Русь: культура, традиції: Зб. наук. праць. — К., 1982. — С.46-51.

Шевченко В. Словник-довідник з релігієзнавства. — К., 2004.

Шевчук В. Муза Роксоланська: Українська література ХVІ-ХVІІІ століть: У 2 кн. — Кн. І: Ренесанс. Раннє бароко. — К., 2004. — С.22- 41.

Шевчук В. Як би я викладав уроки Біблії в середній школі // Слово і час. — 1991. — №1. — С.72-79.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.