Давня українська література - Ірина Савченко 2009

«Повість врем'яних літ»
Плани практичних занять

Всі публікації щодо:
Давня українська література
Оригінальна світська література

План:

Поняття про літописи як один із жанрів оригінальної літератури Київської Русі ХІ—ХІІІ ст. Виникнення літописання на Русі: час, причини, шляхи розвитку.

Основні ідеї «Повісті...» та їх реалізація у композиції літопису.

Форми літописної оповіді: порічний запис, літописне ска­зання, літописне оповідання та літописна повість.

Специфіка творення образів-персонажів у «Повісті...». Концепція «літописної людини».

Завдання:

З’ясувати терміни та поняття автентичність, анонім, анонімність, гіпотеза, деталізація, дидактизм, діалог, документальність, етикет, ідеал, ідеалізація,ідея, Іпатіївський (Іпатський) літопис, історіософія, історизм, історичні твори, Києво-Печерська лавра, книга рукописна, компіляція, композиція, легенда, літопис, літопис крайовий, літописна повість, літописне зведення, літописне оповідання, літописне сказання, монастир, монументальний стиль, палея, повість воїнська, порічний запис, редакція, сакралізація, секуляризація, сказання, список, тенденційність, традиція, християнство, хроніка, хронограф, чернецтво, язичництво (поганство).

Довести фольклорність одного з оповідань вступної або першої частини «Повісті...».

Зробити типологічне зіставлення образу ідеального князя у «Повісті...» та у «Повчанні дітям» Володимира Мономаха.

З’ясувати особливості опрацювання літописного матеріалу у «Древлянському триптиху» Л. Костенко.

Тексти:

Повість врем’яних літ.

Література:

Алєшковський М. «Повість временних літ» та її редакція // Укр. іст. журн. — 1967. — №3. — С.37-47.

Береза А. Природа у «Повісті минулих літ» // Рідна школа. — 1999. — №4. — С.31-41.

Білоус П. «Повість минулих літ»: історія чи література? // Білоус П. Актуальні питання… — С. 207-223.

Білоус П. Коростенська трагедія Х століття: міфоепічний контекст // Білоус П. Світло зниклих світів… — С.65-108.

Білоус П. Літописи: у пошуках моделі української історії. — Житомир, 1998.

Білоус П. Синтез книжності і фольклору в недатованій частині «Повісті минулих літ» // Білоус П. Світло зниклих світів… — С. 102-108.

Брайчевський М. Легенда про Кия // Київ. — 1992. — № 2. — С.132-155.

Возняк М. Історія... — Кн. І. — С.186-215.

Горський В. та ін. Давньоруські любомудри. — К., 2004. — С.73-108.

Грушевський М. Історія... — Т.2. — С.98-140.; Т.3. — С.5-35, 132-185.

Денисенко А. Нестор-літописець // Київська старовина. — 1993. — №1. — С.36-38.

Еремин И. Лекции... — С.38-64.

Еремин И. Повесть временных лет как памятник литературы // Еремин И. Литература Древней Руси. — М.—Л., 1966. — С.42-94.

Єфремов С. Історія... — С.92-98.

Кузьмин А. Начальные этапы древнерусского летописания. — М., 1977.

Кусков В. История древнерусской литературы. — М., 1989. — С.43-49.

Лихачев Д. Русские летописи и их культурно-историческое значение // Древнерусская литература в исследованиях: Хрестоматия. — М., 1986. — С.162-190.

Літопис Руський за Іпатським списком / Пер. Л.Махновець. — К., 1989.

Менделеева Д. История литературы Древней Руси. — М., 2008. — С. 29-51.

Повість минулих літ / Переказ В.Близнеця. — К., 1989.

Рыбаков Б. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. — М., 1963.

Сліпушко О. Софія Київська. — К., 2002. — С.103-346.

Толочко П. Давньоруські літописи і літописці Х-ХІІІ ст. — К., 2005. — С.9-82, 133-184, 199-218, 255-346.

Чижевський Д. Історія... — С.72-75, 114-123, 161-174.

Шайкин А. Эпические герои и персонажи в «Повести временных лет» // Русская литература. — 2002. — 3;. — С.3-13.

Шахматов О. Літописи // Матеріали до вивчення історії української літератури: У 5-ти томах. — К., 1969. — Т.1. — С.87-96.

Шевчук В. Збережено на віки: Про «Повість врем’яних літ» та її авторів // Шевчук В. Дорога в тисячу років. — К., 1990. — С.16-24.

Шевчук В. Муза Роксоланська: Українська література ХVІ-ХVІІІ століть: У 2 кн. — Кн. І: Ренесанс. Раннє бароко. — К., 2004. — С.22- 41.

Яременко В. На замовлення вічності // Повість врем’яних літ. — К., 1990. — С.474-498.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.