Давня українська література - Ірина Савченко 2009

Жанрова природа та стильові особливості «Слова про Ігорів похід»
Плани практичних занять

Всі публікації щодо:
Давня українська література
Оригінальна світська література

План:

Жанрова природа «Слова...», синкретичний характер твору (гіпотези І.Єрьоміна, Д.Лихачова).

«Слово...» як твір монументального історизму.

«Слово...» та усна народна творчість:

спорідненість тематично-ідейного змісту «Слова...» з давньоруськими билинами;

тричленність композиції «Слова...»;

зображення природи;

фольклорні засоби творення образів-персонажів.

Завдання:

З’ясувати терміни та поняття антитеза, батальні сцени, билина, воїнська повість, гіпербола, гіперболізація, голосіння, деталізація художня, еклектичний жанр, жанр (жанрова природа), епітет, епітет постійний, ліризм, метаморфоза, метафора, метафоризація, монументальний історизм, «слово», орнаментальний стиль, пейзаж, паралелізм, персоніфікація, «пісня», «повість», повтор, риторичні звороти, тавтологія, феодальна символіка, язичницька міфологія.

Знайти і виписати з тексту «Слова...» постійні епітети, гіперболи, метафори та паралелізми і розкрити їх художню функцію.

Пояснити роль пейзажів у творі, довести, що природа є однією з найважливіших дійових осіб поеми.

Тексти:

Слово про Ігорів похід.

Література:

Адрианова-Перетц В. Древнерусская литература и фольклор. — Л., 1974. — С.99-119.

Білоус П. Образ часу у «Слові о полку Ігоревім» // Білоус П. Світло зниклих світів... — С.134-138.

Булахов М. «Слово о полку Игореве» в литературе, искусстве и науке: Краткий энциклопедический словарь. — Минск, 1989.

Буслаев Ф. Русская поэзия XI и начала ХІІ в. // Древнерусская литература…: Хрестоматия... — С.190-205.

Возняк М. Історія... — Кн.І. — С.227-249.

Гаспаров Б. Поэтика «Слова о полку Игореве». — М., 2000.

Горський В. Світоглядно-філософський зміст «Слова...» і морально-етичні уявлення в давньоруській культурі ХІІ ст. // Філософська думка. — 1985. — № 5. — С.47-58.

Дашевский В. Поэтический мир «Слова…». — Екатеринбург, 2001.

Демин А. К вопросу о пейзаже в «Слове о полку Игореве». Мир животных «Слова о полку Игореве» // Демин А. О художественности древнерусской литературы. — М., 1998. — С.13-32.

Еремин И. Лекции и статьи... — С.99-132, 235-281.

Лихачев Д. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. — Л., 1985.

Лихачев Д. Монументально-исторический стиль древнеславянских литератур // Славянские литературы: VІІІ Международного съезда славистов: Доклады. — М., 1978. — С.119-149.

Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу: ескіз української міфології. — К., 1992.

Николаева Т. «Слово о полку Игореве»: Поэтика и лингвистика текста. — М., 1997.

Огієнко І. (Митрополит Іларіон). Слово про Ігорів похід. — К., 2005.

Сліпушко О. Софія Київська. — К., 2002. — С.315-330.

Чижевський Д. Історія... — С.177-192.

Шарлемань М. «Слово о полку Ігоревім». — К., 2006.

Яценко Б. «Слово о полку Ігоревім» — український героїчний епос ХІІ ст. // Укр. мова та література. — 1997. — Ч.34. — С.1-3.

Яценко Б. «Слово о полку Ігоревім» та його доба. — К., 2000.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.