Давня українська література - Ірина Савченко 2009

Українське іншомовне віршування кінця ХV-ХІ ст. Поема С. Кленовича «Роксоланія»
Плани практичних занять

Всі публікації щодо:
Давня українська література

План:

Проблема полінгвістичності в давній українській літературі. Причини виникнення і особливості побутування іншомовного українського віршування. Гуманістичний та патріотичний його характер.

Поема Севастьяна Кленовича "Роксоланія":

тематично-ідейний зміст твору;

засоби творення образу України;

традиції давньоруського літописання у поемі.

Значення латино- та польськомовного українського віршування для подальшого розвитку національної книжної поезії.

Довести або спростувати тезу В.Яременка: «Тема батьківщини, Русі у творчості Павла Русина, Миколи Гусовського, Севастяна Кленовича, Симона Пекаліда, Адама Чагровського звучить драматично, вона — її серцевина. І хоча майбутнє рідної землі майже неозначене, зате драматизується сучасне, в душах поетів — тривога і стурбованість, громадянський неспокій. Їхня творчість є всеохоплюючим висловом духовного життя, патріотичної активності».

Завдання:

З’ясувати терміни та поняття акростих (акровірш), алегорія, алкеїв вірш, Аполлон, архілохів вірш, асиміляція, буколічна поезія, версифікація, взаємодія літератур, гуманізм, декларація, денаціоналізація, еклога, елегійний дистих, елегія, етнографізм, ідилія, інтерпретація, книга друкована, конфесійний патріотизм, латиномовна поезія, латинська мова, легенда, медитація, музи, обряд, Парнас, пастораль, патріотизм, поема, полінгвістичність літературного процесу, польськомовна поезія, псалм, Ренесанс (Відродження), Реформація, сапфічний вірш, секуляризація, толерантність, урбаністичні тенденції, фалехів вірш, Яфета.

Зробити ідейно-художній аналіз поезії Івана Туробінія Рутенця «Псалм 99-й».

Визначити, які з гуманістичних ренесансних ідей розробляються у поемі Симона Пекаліда "Про Острозьку війну".

Тексти:

Дрогобич Ю. Вступ до книги "Прогностична оцінка 1483 року".

Русин Павло. Похвала поезії. Севастяну Маді… До Севастяна Маді… Епіграма. Про прихід зими. До Аполлона. До книжечки.

Чуй Григорій. Еклога.

Туробіній Рутенець Іван. До чительника. Тур про себе. На герб Львова. Псалм 99-й.

Кленович Севастьян. Роксоланія.

Пекалід Симон. Про Острозьку війну.

Симонід Симон. Уривки з книги "Селянки": "Чари", "Верби".

Зиморович Симон. Уривки із книги "Роксоланки, або руські панни".

Зиморович Бартоломей. Уривки із книги "Селянки нові руські".

Література:

Гнатюк О. До переоцінки літературного процесу ХV-ХVІІІ ст. // Європейське Відродження та українська література … — С.237-265.

Гузар 3. Юрій Дрогобич — поет // Жовтень. — 1984. — №1. — С.135.

Ісаєвич Я. Юрій Дрогобич. — К., 1972.

Крекотень В. Українська книжна поезія кінця ХVІ — початку ХVІІ ст. // Українська поезія. Кінець ХVІ — початок ХVІІ ст. — К., 1973. — С.5-24.

Нічик В., Литвинов В., Стратій Я. Гуманістичні і реформаторські ідеї на Україні (ХVІ- поч. ХVІІ ст.). — К., 1990.

Нудьга Г. на літературних шляхах: Дослідження, пошуки, знахідки. — К., 1990. — С.134-235.

Пахльовська О. Українсько-італійські літературні зв’язки ХV—ХХ ст. — К., 1990. — С.40-50.

Радишевський Р. Польськомовна українська поезія ХVІ—ХVІІ ст.: До проблеми україно-польських літературних взаємин // Слов’янське літературознавство і фольклористика. — К., 1989. — Вип. 17. — С.З-11.

Радишевський Р. Українсько-польські літературні зв’язки ХVІ-ХVІІІ ст. (деякі підсумки і перспективи дослідження) // Українська література ХVІ-ХVІІІ ст. ... — С.186-205.

Савчук О. «Павло, котрого вчений гурт іменує солодким словом Русин» // Слово і час. — 1995. — №2. — С.56-60.

Савчук О. Поет-гуманіст Павло Русин з Кросна // Європейське Відродження... — С.151-159.

Сінькевич О. Моральні шукання С.Ф.Кленовича в контексті суспільної думки ХVІ ст. // Секуляризація духовного життя на Україні в епоху гуманізму і реформації: Зб. наук. праць. — К., 1991. — С.193-213.

Українська поезія ХVІ ст. — К., 1987.

Циганок О. З історії латинських літературних впливів в українському письменстві ХVІ-ХVІІІ в. — К., 1999. — С. 23-47.

Чижевський Д. Історія... — С.304-305.

Шалата М. Юрій Дрогобич і його доба. — Львів, 2000.

Шевчук В. Муза Роксоланська: Українська література ХVІ-ХVІІІ століть: У 2 кн. — Кн. І: Ренесанс. Раннє бароко. — К., 2004. — С.65-83, 123-175, 190-200, 216-229, 264-267, 330-346.

Шевчук В. Співець Роксоланії // Шевчук В. Дорога... — С.56-67.

Яковенко Н. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні ХVІ — ХVІІ ст. — К., 2002. — С.157-188.

Яременко В. Українська поезія ХVІ ст. // Українська поезія ХVІ ст. — К., 1987 — С.5-34.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.