Давня українська література - Ірина Савченко 2009

Українське віршування ХVІІ ст.
Плани практичних занять

Всі публікації щодо:
Давня українська література

План:

Київські поетики і риторики та розвиток барокового стилю в українській поезії ХVІІ ст.

Розвиток жанру панегірика:

особливості жанру;

соціально-політичні та мистецькі передумови поширення жанру;

перші зразки панегіриків;

образ Петра Могили у панегіриках на його честь.

Синкретизм жанрової природи «Віршів на жалосний погреб... Петра Сагайдачного» К.Саковича.

Мотиви і образи поезій Лазаря Барановича.

Особливості зображення подій визвольної війни 1648-1654 рр. в історичних віршах та зразках уснопоетичної творчості. Образ Богдана Хмельницького.

Розвиток курйозного віршування та творчість Івана Величковського:

характеристика тем та ідей поезії Івана Величковського;

патріотичний характер творчості поета;

збірка «Млеко...»: жарова система курйозного віршування;

Поетична творчість Климентія Зіновіїва як зразок «низового бароко»: теми, ідеї, образи.

З’ясувати терміни та поняття азбучний (абетковий) вірш, акростих (акровірш), ампліфікація, алегорія, античність, антитеза, аскеза, афектованість, Бароко, Бароко українське, Біблія, Богородиця (Богоматір, Матір Божа), братства, братські школи, буколічна поезія,версифікація, високе бароко, гедонізм, Гелікон, геральдика, геральдична поезія, двовірш, декламація, діалог, драматизм, дуалізм, жанровий поліфонізм, елітарна література, елегія, емблема, епіграма, епітафія, зорова поезія, інтелектуалізм, кант, квадривіум, колегіум, курйозна поезія, Леонівський вірш, літературні впливи, метричне віршування, натуралізм, низове бароко, орація, паліндром, панегірик, Парнас, патетика, поетика, прикнижний реквізит, риторика, Ренесанс, секуляризація, середнє бароко, силабічне віршування, символіка, «сім вільних мистецтв», геоцентризм, тривіум.

Визначити засоби творення образу Петра Сагайдачного як національного героя та ідеального вождя у «Віршах на жалосний погреб... Петра Сагайдачного» К. Саковича.

Схарактеризувати особливості розробки українськими поетами барокової теми vanitas.

Тексти:

Митура О. Візерунок цнот...

Беринда П. Імнологія.

Почаський С. Євхаристиріон.

Евфонія веселобриняча.

Сакович К. Вірші на жалосний погреб... Петра Сагайдачного.

Висипався хміль із міха.

Пісня про Миколая Потоцького і козацькі перемоги.

Дума козацькая о війні з ляхами.

Плач Малої Русі.

Лямент людей побожних.

О гордих і гнівливих ляхах.

Величковський І. Збірки «Зегар цілий…», «Млеко...».

Баранович Л. Поезії.

Зіновіїв К. Збірки «Вірші. Приповістки посполиті».

Література:

Андрієнко Л., Мідюк І. Естетична сутність і цінність літератури українського Бароко // Дивослово. — 1997. — №2. — С.40-41.

Бадрак Б. Творчість Івана Величковського. Тематика, барокова образність. — Донецьк, 2006.

Возняк М. Історія... — Кн.2. — С.29-38, 288-360.

Грабович Г. До ідеології Ренесансу в українській літературі: Касіяна Саковича «Вірші на жалосний погреб…» // Грабович Г. До історії української літератури: Дослідження, есе, полеміка. — К., 1997. — С.278-292.

Грачотті С. Спадок Ренесансу в українському бароко // Українське бароко: Матеріали І конгресу Міжнародної асоціації україністів. — К., 1993. — С.3-11.

Грицай М. Давня українська поезія. — К., 1972. — С.9-54.

Грицай М. Українська драматургія ХVІІ—ХVІІІ ст. — К., 1974. — С.14-20.

Гуцуляк І. Ретроспекція і сучасний стан вивчення українського бароко. — Чернівці, 2006.

Кашуба М. Філософське підґрунтя українського бароко // Українське бароко: В 2-х т. — Т.І. — К., 2004. — С.175-215.

Колосова В. Климентій Зіновіїв: Життя і творчість. — К., 1964.

Колосова В., Крекотень В. До питання про життя і творчість І.Величковського // Величковський І. Твори. — К., 1972. — С.16-36.

Колосова В., Чепіга І. Визначна пам’ятка українського мистецтва // Зіновіїв К. Вірші. Приповістки посполиті. — К., 1971. — С.5-27.

Крекотень В. Освітня реформа Петра Могили й утвердження бароко в українській поезії // Крекотень В. Вибрані праці. — К., 1999. — С.273-299.

Крекотень В. Українська книжна поезія кінця ХVІ — початку ХVП ст. // Українська поезія: Кінець ХVІ — початок ХVП ст. — К., 1978. — С.5-24.

Крекотень В. Українська книжна поезія середини ХVІІ ст // Українська поезія: Середина ХVП ст. — К., 1992. — С.5-23.

Кримський С. Менталітет українського бароко // Українське бароко: В 2-х т. — Т.І. — ХК., 2004. — С.21-47.

Криса Б. Пересотворення світу: Українська поезія ХVІІ-ХVІІІ століть. — Л., 1997.

Макаров А. Великий український оборонець миру, справедливості та єдності Лазар Баранович // Хроніка, 1999. — № 31/32. — С.129-130.

Макаров А. Пророцтво Лазаря Барановича // Чернігівські Афіни: передм, упоряд текст. матеріалу, комент. до нього А.Макарова. — К., 2002. — С.6-42.

Макаров А. Світло українського бароко. — К., 1994.

Маслов С. Вірші Кассіана Саковича «На жалосний погреб П.К.Сагайдачного» // Матеріали… - Т.І. — К., 1959. — С.263-257.

Маслов С. Кирилл Транквиллион-Ставровецкий и его литературная деятельность. — К., 1984. — С.54-71, 120-171.

Маслов С. Маловідомий український письменник кінця ХVІІ — початку ХVІІІ ст. Іван Величковський (До історії стилю бароко в давній українській літературі) // Величковський І. Твори. — К., 1972. — С.5-15.

Маслюк В. Латиномовні поетики і риторики ХVІІ — першої половини ХVІІІ ст. та їх роль у розвитку теорії літератури на Україні. — К., 1983.

Мойсієнко А. Бароковий дискурс української поезії ХVІІ ст.: Іван Величковський // Літературознавство. — Кн. 1. — К., 2000. — С. 135-140.

Наливайко Д. Становлення нової жанрової системи в українській літературі доби бароко // Українське бароко... — С.12-21.

Пехник Г. Українське низове бароко. — Львів, 2001.

Пилип’юк Н. «Євхаристиріон…». Перший панегірик Києво-Могилянської школи: його зміст та історичний контекст // Записки НТШ. Праці філол. секції. — Л., 1992. — С. 25-43.

Помазан І. Українська історична поезія. — Харків, 1998.

Сивокінь Г. Давні українські поетики. — К., 2001.

Сидоренко Г. Іменем Марії (образ Богородиці в християнській ліриці Івана Величковського) // Дивослово. — 2003. — №7. — С.13-15.

Сидоренко Г. Українське віршування кінця ХVІ — початку ХVІІ ст. — К., 1972.

Сорока М. Зорова поезія в українській літературі кінця ХVІ-XVІІІ ст. — К., 1997.

Сулима М. Гендерні мотиви в творчості Климентія Зіновіїва та Онуфрія // Медієвістика: … - Вип.3. — Одеса, 2002. — С.131-136.

Сулима М. Климентій Зіновіїв як предтеча нової української літератури // Верховина: Зб. праць на пошану О.Мишанича. — Дрогобич, 2003. — С.330-334.

Сулима М. Українське віршування кінця ХVІ — початку ХVІІ ст. — К., 1985.

Трофимук М. Барокові тенденції курсів словесності Києво-Могилянської академії // Українське бароко... — С.85-94.

Ушкалов Л. Українська барокова поезія // Українське бароко: В 2-х т. — Т.І. — К., 2004. — С.265-329.

Франко І. Хмельниччини 1648-1649 років у сучасних віршах // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. — К., 1981. — Т.31. — С.188-253.

Шевчук В Формально-інтелектуальні барокові вірші із середини ХVІІ ст. // Дніпро. — 1999. — №7-8. — С.77-86.

Шевчук В. Героїчне у поетичному дієписі народу // Марсове поле: Героїчна поезія на Україні X — початок ХІХ ст. — К., 2004. — С.3-12.

Шевчук В. Іван Величковський та києво-чернігівська поетична школа ІІ половини ХVІІ ст. // Укр. мова та літер. — 2001. — Ч. 43. — С.3-14.

Шевчук В. Муза Роксоланська: Українська література ХVІ-ХVІІІ століть: У 2 кн. — Кн. І: Ренесанс. Раннє бароко. — К., 2004. — С.22- 41.

Шевчук В. Муза Роксоланська: Українська література ХVІ-ХVІІІ століть: У 2 кн. — Кн. ІІ: Розвинене бароко. Пізнє бароко — К., 2005. — С.128-144, 179-208, 370-382.

Шевчук В. Невмирущий фенікс української поезії // Шевчук В. Дорога... — С.25-38.

Шевчук В. Пісні крилатого зухвальця // Там само. — С. 145-154.

Шевчук В. Співці музи роксоланської в Чернігові // Чернігівські Афіни: передм, упоряд. текст. матеріалу, комент. до нього А.Макарова. — К., 2002. — С.44- 56.

Шевчук М. Кілька зауважень до проблеми так званого "низового" бароко // Українське бароко... — С.1З6-143.

Шерех Ю. Меч, труби, лютня (Лазар Баранович) // Шерех Ю. Пороги і запоріжжя: У 3 т. — Т.1. — Харків, 1998. — С.350-360.

Яременко В. Два століття київської поезії // Аполлонова лютня. — К., 1984. — С.5-20.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.