Давня українська література - Ірина Савченко 2009

Розвиток української шкільної драми ХVІІ ст.
Плани практичних занять

Всі публікації щодо:
Давня українська література

План:

Джерела і шляхи формування української шкільної драми.

Теорія драми в курсах шкільних поетик. Жанрова система української шкільної драми.

Тематичні групи шкільних діалогів, їх бароковий характер.

П’єса «Олексій, чоловік Божий» як зразок драми-міракля. Панегіричний елемент у ній.

Великодні драми «Слово о збуренню пекла», «Царство Натури Людської»:

особливості опрацювання біблійного сюжету;

образна система п’єс;

стильові особливості.

Завдання:

З’ясувати терміни та поняття агіографічні містерії, агіографія, алегорія, акт, анонім, антитеза, апокрифічна література, Бароко, Бароко українське, Біблія, Богородиця, братські школи, великодні містерії, великодній діалог, декламація, дидактизм, дивактичний діалог, діалог, західноєвропейський середньовічний театр, емблема, епілог, євангеліє, житіє святого, ідеалізація, інтерлюдія, інтермедія, квадривіум, колегіум, комедія, комікотрагедія, легенда, літургійна драма, міракль, містерія, мораліте, мораль, Никодимове євангеліє, новозаповітні містерії, панегірик, персоніфікація, пролог, прототип, риторика, різдвяний діалог, різдвяні містерії, силабічний вірш, «сім вільних мистецтв», старозаповітні містерії, тенденційність, трагедія, трагікомедія, тривіум, хор, шкільна драма.

Опрацювати статтю О.Білецького «Зародження драматичної літератури на Україні».

Довести, що «Олексій, чоловік Божий» за жанром є драмою-міраклем.

Визначити особливості образної системи драми «Слово о збуренню пекла».

Тексти:

Банкет духовний.

Волкович Й. Вірші на радісний день Воскресіння Христа Спасителя нашого.

Ставровецький — Транквіліон К. Похвала на пресвітлий день Різдва.

Похвала на пресвітлий день Воскресіння Христового.

Олексій, Людина Божа.

Слово о збуренню пекла.

Царство Натури Людської.

Література:

Андрущенко М. Київська шкільна драматургія // Андрущенко М. Парнас Віршотворний: Києво-Могилянська академія і український літературний процес ХVІІІ ст. - К., 1999. — С.76-100.

Антонович Д. Триста років українського театру 1619-1919. — К., 2001. — С.25-268.

Білецький О. Зародження драматичної літератури на Україні // Білецький О. Зібр. праць: У 5 т... — Т.1. — С.277-353.

Возняк М. Історія... — Т.2. — С.148-200.

Грицай М. Українська драматургія ХVІІ—ХVІІІ ст. — К., 1974. — С. 13-31, 40-63, 97-120.

Жовтяк І. Діалоги як навчально-дидактичний засіб в українських школах ХVІ-ХVІІІ ст. // Ідейно-художнє новаторство в українській літературі: Зб. наук праць. — К., 1985. — С.55-59.

Миленька Г. Український шкільний театр ХVІІ-ХVІІІ ст. // Дивослово. — 1994. — №12. — С.50-51.

Софронова Л. Жанрова система київської шкільної драми // Українська література ХVІ—ХVІІІ ст. ... — С.232-252.

Софронова Л. Київський шкільний театр: поетика обряду і поетика драми // Українське бароко... — С.95-104.

Сулима М. До питання про барокові засади української шкільної драми ХVІІ-ХVІІІ ст. // Українське бароко... — С.105-112.

Сулима М. Українська драматургія ХVІІ-ХVІІІ ст. — К., 2005.

Франко И. Южнорусская пасхальная драма // Там само. — Т.30. — С.262-313.

Франко І. Русько-український театр: Історичні обриси // Там само. — Т.29. — С.293-336.

Франко І. Слово про збурення пекла: Українська пасійна драма // Франко І. Зібр. творів: У 50 т. — К., 1982. — Т.37. — С.456-499.

Чижевський Д. Історія... — С.271-281.

Шевчук В. Муза Роксоланська: Українська література ХVІ-ХVІІІ століть: У 2 кн. — Кн. ІІ: Розвинене бароко. Пізнє бароко. — К., 2005. — С.151-159, 370-393.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.