Давня українська література - Ірина Савченко 2009

Козацькі літописи
Плани практичних занять

Всі публікації щодо:
Давня українська література
Козацькі літописи

План:

Історико-політична та культурно-мистецька ситуація в Україні кінця ХVІІ — початку ХVІІІ ст. Її вплив на посилення інтересу до історіографії.

Літопис Самовидця як спроба відображення соціально-політичних поглядів та інтересів козацької старшини.

Жанрова специфіка літопису Григорія Граб’янки:

ознаки літописного жанру;

ознаки барокового історичного роману.

Літопис Самійла Величка: особливості композиції та образної системи.

Завдання:

З’ясувати терміни та поняття ампліфікація, алегорія, анонім, антитеза, атрибуція, Бароко, Бароко українське, белетристика, Берестейська церковна унія, гіпергероїзована історія, голосіння, гуманізм, деталізація, дидактизм, діаріуш, документальність, епіграма, ідеал, ідеалізація, історизм, історичні жанри, історіографічна література, історіософія, книга рукописна, козацькі літописи, компіляція, композиція, легенда, літопис, літописне оповідання, національно-визвольна війна 1648-1654 рр., окатоличення, полонізація, панегірик, риторика, риторичність, синопсис, секуляризація, сказання, тенденційність, універсал, хроніка.

Зробити тематично-ідейний аналіз одного з літописних оповідань Літопису С.Величка та показати, як у ньому відображена загальна концепція літописця.

Схарактеризувати особливості зображення постаті Богдана Хмельницького у Літописі Г.Граб’янки.

Тексти:

Літопис Самовидця.

Літопис Григорія Граб’янки.

Літопис Самійла Величка.

Література:

Андрущенко М. Історична проза ХVІІІ ст. // Андрущенко М. Парнас Віршотворний… — С.106-129.

Апанович О. Козацькі літописці (Самовидець — Роман Ракушка-Романовський, Григорій Граб’янка, Самійло Величко) // Неопалима купина. — 1995. — №5-6. — С.171-186.

Береза І. Етичні ідеали Самовидця // Слово і час. — 1994. — №4-5. — С.

Білецький О. Козацькі літописи // Білецький О. Зібр. праць... — Т. І. — С.354-356.

Величенко С. Володарі й козаки: замітки до проблеми історичної легітимності й тяглості в українській історіографії ХVІІ-ХVІІІ ст. // Слово і час. — 1995. — №1. — С.74-77.

Возняк М. Історія... — Кн. 2 — С.361-401.

Грицай М. Давня українська проза. — К., 1975. — С.85-146.

Дзира Я. Вступ // Літопис Самовидця. — К., 1971. — С.9-42.

Корпанюк М. Крайове та козацьке компілятивне літописання як історико-культурне явище. — К., 1997.

Корпанюк М. Українська літописна проза: ознаки просвітництва і класицизму // Слово і час. — 1997. — №3. — С.

Корпанюк М., Сулима М. Українське крайове літописання: державницькі ідеї // Слово і час. — 1996. — №11-12. — С.62-68.

Луценко Ю. Григорій Граб’янка і його літопис // Літопис гадяцького полковника... — С.3-9.

Марченко М. Українські літописи і хроніки ХVІІ—ХVІІІ ст. // Матеріали... — Т. І. — С.407-412.

Соболь В. Епоха та її герої в літописі Самійла Величка // Слово і час. — 1995. — №4. — С.5-12.

Соболь В. Літопис С.Величка як явище українського літературного бароко. — Донецьк, 1996.

Толочко П. Україна і Русь у літописі Самовидця // Київська старовина. — 1992. — №3. — С.

Франко І. Історія української літератури. — Ч. 1. — Від початків українського письменства до Івана Котляревського // Франко І. Зібр. творів... — Т.40. — С.330-331.

Шевчук В. Малі українські літописи, хроніки та діаріуші // Київська старовина. — 1993. — №6. — С.17-20.

Шевчук В. Муза Роксоланська: Українська література ХVІ-ХVІІІ століть: У 2 кн. — Кн. ІІ: Розвинене бароко. Пізнє бароко. — К., 2005. — С.46-65, 91- 105, 288-295, 406-410, 434-459, 469-483, 630-649.

Шевчук В. Поетика бароко в українських літописах // Українське бароко: В 2-х т. — Т.І. — К., 2004. — С.445-467.

Шевчук В. Про давню українську прозу, зокрема про літописи // Слово і час. — 1993. — № 10. — С.57-65.

Шевчук В. Самійло Величко та його літопис // Величко С. Літопис. — К., 1991. — Т. 1. — С. 5-21.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.