Давня українська література - Ірина Савченко 2009

Українські інтермедії ХVІІ-ХVІІІ ст.
Плани практичних занять

Всі публікації щодо:
Давня українська література
Теорія літератури

План:

Місце інтермедії у жанровій системі шкільної драми, походження, ознаки, еволюція.

Перші українські інтермедії до драми Я.Гаватовича, використання в них «мандрівних» сюжетів.

Інтермедії до драм М. Довгалевського і Г. Кониського:

відображення соціальних конфліктів;

сцени побутового характеру;

засоби типізації та індивідуалізації образів-персонажів.

Значення інтермедій для розвитку нової української комедії.

Завдання:

З’ясувати терміни та поняття Бароко, бурлеск, діалог, етнографізм, індивідуалізація, інтермедія, інтерлюдія, іронія, комедія, мандрівні дяки, мандрівні сюжети, натуралістичність, національний колорит, низове бароко, побутовий конфлікт, поетика, реалізм, сатира, секуляризація, соціальний конфлікт, типізація, травестія, шкільна драма.

Визначити засоби творення образів поляка-шляхтича та ксьондза в українських інтермедіях.

Зробити письмовий аналіз однієї з інтермедій (за вибором студента) з точки зору художньої структури: композиція, система образів, особливості мови твору.

Тексти:

Інтермедії до драми Я.Гаватовича.

Інтермедії до драм М.Довгалевського «Властотворний образ...» та «Комічне дійство...».

Інтермедії до драми Г.Кониського «Воскресіння мертвих».

Література:

Андрущенко М. Київська шкільна драматургія // Андрущенко М. Парнас Віршотворний… — С.76-100.

Антонович Д. Триста років українського театру 1619-1919. — К., 2001. — С.25-268.

Білецький О. Зародження драматичної літератури на Україні // Білецький О. Зібр. праць: У 5 т... — Т.1. — С.277-353.

Возняк М. Історія... — Т.2. — С.148-200.

Грицай М. Українська драматургія ХVІІ—ХVІІІ ст. — К., 1974. — С. 13-31, 40-63, 97-120.

Грицай М. Українська література ХVІ-ХVІІІ ст. і фольклор. — К., 1969. — С.46-75.

Гудзій М. Українські інтермедії ХVІІ—ХVІІІ ст. // Українські інтермедії ХVІІ—ХVІІІ ст. — К., 1960. — С.5-30.

Давній український гумор і сатира. — К., 1959. — С.43-70.

Махновець Л. Давній український гумор і сатира. — К., 1959. — С.6-19.

Махновець Л. Інтермедії до драми Якуба Гаватовича // Рад. літературознавство. — 1962. — №3. — С.60-76.

Софронова Л. Жанрова система київської шкільної драми // Українська література ХVІ—ХVІІІ ст. ... — С.232-252.

Софронова Л. Поэтика славянского театра ХVІІ—ХVІІІ вв.: Польша. Украина. Россия. — М., 1981.

Сулима М. Українська драматургія ХVІІ-ХVІІІ ст. — К., 2005.

Українські інтермедії ХVІІ-ХVІІІ ст. — К., 1960. — С.33-92.

Шевчук В. Муза Роксоланська: Українська література ХVІ-ХVІІІ століть: У 2 кн. — Кн. ІІ: Розвинене бароко. Пізнє бароко. — К., 2005. — С. 492-503, 525-538.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.