Давня українська література - Ірина Савченко 2009

Драма «Володимир» Ф. Прокоповича
Плани практичних занять

Всі публікації щодо:
Давня українська література
Прокопович Феофан

План:

Теорія драми у «Поетиці» Ф.Прокоповича.

Проблематика п’єси «Володимир».

Жанрова природа драми як трагедокомедії.

Основні принципи побудови системи образів. Засоби творення образу Володимира.

Новаторство Ф.Прокоповича як творця історичної драми.

Завдання:

З’ясувати терміни та поняття агіографія, актуальність, алегорія, антитеза, дидактизм, діалог, жрець, закон «трьох єдностей», епілог, ідеалізація, ідол, ім’я-характеристика, іронія, історизм, історична драма, класицизм, класицистична драма, комедія, композиційна схема, монолог, новаторство, панегірик, поетика, полілог, прийняття християнства, пролог, риторика, сатира, силабічний вірш, теорія наслідування, трагедія, трагікомедія, хор, церковнослов’янізми, шкільна драма, язичництво.

З’ясувати, у чому виявився панегіричний характер п’єси Ф.Прокоповича.

Визначити ознаки класицистичної драми у трагедокомедії Ф.Прокоповича.

Тексти:

Прокопович Ф. Поетика. Володимир.

Література:

Автусевич Т. Київський період творчості Феофана Прокоповича і бароко // Українське літературне бароко... — С.178-192.

Андрущенко М. Київська шкільна драматургія // Андрущенко М. Парнас Віршотворний… — С. 76-82.

Білецький О. Поетика драми. Теорія драми в історичному розвитку. — К., 1950. — С.45-46.

Благой Д. Феофан Прокопович // Благой Д. История русской литературы ХVІІІ ст. — М., 1955. — С.68-76.

Возняк М. Історія... — Кн.2. — С.200-216.

Вомперский В. Стилистическая теория Ф.Прокоповича // Рус. язык в школе. — 1981. — №5.

Грицай М. Українська драматургія ХVІІ-ХVІІІ ст. — К., 1974. — С.70-76.

Гудзій М. Феофан Прокопович // Матеріали... — Т.І. — С.574-600.

Єфремов С. Історія... — С.173-176.

Іваньо І. Естетична концепція і літературна творчість Ф.Прокоповича // Літературна спадщина Київської Русі... — С.223-249.

Костомаров М. Архієпископ Феофан Прокопич // Костомаров М. Галерея портретів. — К., 1993. — С.265-276.

Маслюк В. Латиномовні поетики і риторики... — С.136-144.

Наливайко Д. Поетики й риторики епохи бароко // Українське бароко: В 2-х т. — Т.І. — К., 2004. — С.239-244.

Ничик В. Феофан Прокопович. — М., 1977.

Орлов П. История русской литературы ХVІІІ ст. — М., 1991. — С.19-24.

Прокопович Ф. Сочинения. — М., 1961.

Сивокінь Г. Схоластика Феофана Прокоповича // Урок української. — 2001. — №6. — С.56-57.

Шевчук В. Його живив бентежний дух: Слово про Феофана Прокоповича // Шевчук В. Дорога... — С.12-183.

Шевчук В. Муза Роксоланська: Українська література ХVІ-ХVІІІ століть: У 2 кн. — Кн. ІІ: Розвинене бароко. Пізнє бароко — К., 2005. — С.306-319.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.