Давня українська література - Ірина Савченко 2009

Поетична збірка Григорія Сковороди «Сад божественних пісень»
Плани практичних занять

Всі публікації щодо:
Давня українська література
Сковорода Григорій

План:

Поетична збірка «Сад божественних пісень» як своєрідний ліричний щоденник автора.

Основні мотиви віршів Г.Сковороди, їх філософський характер. Пейзажна та антиурбаністична лірика.

Панегіричні твори збірки (пісні 25, 26).

Змалювання картин соціальних відносин і Україні II половини ХVІІІ ст. у «Пісні 10-й».

Новаторство Г.Сковороди як поета:

особливості версифікації;

використання фольклорних мотивів та образності.

Довести або спростувати тезу І.Франка: «Можна було б сказати, що це (Сковорода. — І.С.) старий міх, наповнений новим вином. Все в ньому: пригоди і спосіб життя, натура, мова, форма писань — все це має подвійний (двоїстий — І.С.) характер, є сумішшю старої традиції з певним духом».

Завдання:

З’ясувати терміни та поняття автобіографізм, антиурбаністичні мотиви, античність, антологія, асонансна рима, біблійні мотиви, версифікація, вільна (неповна, приблизна) рима, дактиль, динамізм, дисонансна рима, епіграф, жіноча рима, концепція сродної праці, леонівський вірш, ліризм, макрокосм, метафора, мікрокосм, моралізаторство, народнопоетичні образи, панегірик, пантеїзм, пейзажна лірика, перехресне римування, персоніфікація, пісня, послання, рефрен, сатира, силабічний вірш, складна рима, строфа, теорія самопізнання, традиція, фабула, філософська лірика, хорей, чоловіча рима.

Зробити художній аналіз поезії «De libertate».

Визначити традиції і новаторство Г.Сковороди у жанрі панегірика.

Тексти:

De libertate.

Збірка «Сад божественних пісень».

Література:

Багалій Д. Український мандрівний філософ Г.С.Сковорода. — К., 1992.

Барабаш Ю. "Знаю человека...": Григорий Сковорода: Поэзия. Философия. Жизнь. — М., 1989.

Білецький О. Г.С.Сковорода // Білецький О. Зібр. праць... — Т. І. — С.357-370.

Білоус П. Григорій Сковорода як поет український // Білоус П. Актуальні питання… — С. 109-116.

Бовсунівська Т. Філософія серця Г Сковороди і українська ментальність // Сковорода Г.: Образ мислителя: Зб. праць. — К., 1997. — С.84-94.

Возняк М. Історія... — Кн. 2. — С.76-92.

Геник-Березовська З. До питання про пізню українську барокову поезію // Геник-Березовська З. Грані культур. Бароко, романтизм, модернізм. — К., 2000. — С. 37-50.

Геник-Березовська З. Духовний і поетичний заповіт Григорія Сковороди // Там само. — С. 51-71.

Грицай М. Давня українська поезія. — К., 1973. — С.49-52.

Корнієнко Н. Григорій Сковорода: гіпотеза щастя // Філос. і соціол. думка. — 1992. — №11. — С.113-129.

Корпанюк М. Образна система віршів Г. Сковороди // Сковорода Г.: Образ мислителя… — С.265-272.

Ласло-Куцюк М. Апофеоз світла у творчості Григорія Сковороди // Слово і час. — 1990. — №3. — С. 51-59.

Малахов В. Христологічні мотиви у творчості Г.Сковороди // Образ Христа в українські культурі: Зб. наук. праць. — К., 2003. — С.103-116.

Мишанич О. Григорій Сковорода // Г. Сковорода. Твори: В 2-х т. — К., 1994. — Т. І. — С.9-35.

Мишанич О. Григорій Сковорода і усна народна творчість. — К., 1978. — С.91-175.

Нога Г. Григорій Сковорода і українські мандрівні дяки // Сковорода Г.: Образ мислителя… — С.435-442.

Попов П. Григорій Сковорода. — К., 1969. — С.68-87.

Грицай М. Давня українська поезія. — К., 1972. — С.49-52.

Сивокінь Г. Григорій Сковорода як читач Біблії // Слово і час. — 1993. — №9. — С. 11-16.

Сковорода Г. Твори: В 2-х т. — К, 1972.

Сковорода Г. Твори: У 2-х т. — К., 1994.

Ушкалов Л. Григорій Сковорода: літературний портрет // Ушкалов Л. Сковорода та інші: причинки до історії української літератури. — К., 2007. — С.8-73.

Чижевський Д. Григорій Сковорода // Чижевський Д. Філософські твори: У 4-х т. — Т. 1. — К., 2005. — С.33-58.

Чижевський Д. Рештки підручника поетики Сковороди. Сковорода як реформатор віршування // Чижевський Д. Українське літературне бароко. — К., 2003. — С.122-188.

Шевчук В. Григорій Сковорода — людина, мислитель, митець // Шевчук В. Дорога... — С.209-219.

Шевчук В. Муза Роксоланська: Українська література ХVІ-ХVІІІ століть: У 2 кн. — Кн. ІІ: Розвинене бароко. Пізнє бароко. — К., 2005. — С. 579-608.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.