Давня українська література - Ірина Савченко 2009

Байкарська творчість Григорія Сковороди
Плани практичних занять

Всі публікації щодо:
Давня українська література
Сковорода Григорій

План:

Жанр байки в українській літературі ХVІ-ХVІІІ ст.

Історія створення збірки «Байки Харківські».

Погляди Г. Сковороди на жанр байки («Лист-посвята П.Ф.Панкову»).

Ідейно-тематичні групи байок збірки.

Ідея сродної праці в байках Г.Сковороди.

Майстерність Г. Сковороди як байкаря.

Довести або спростувати тезу С. Пінчука: «Сковороду справедливо можна назвати зачинателем байки в українській літературі, оскільки цього жанру літературної творчості на Україні майже не було».

Завдання:

З’ясувати терміни та поняття автобіографізм, алегоризм, антитетична система образів, античність, аполог, афористичність, байка, Біблія, дидактизм, діалог, Езоп, концепція сродної праці, макрокосм, метафоричність, мікрокосм, мішана байка, моралізаторство, мораль, параболічна мораль, прозова байка, раціональна (людська) байка, риторичність, теорія самопізнання, трактат, трактатна мораль, фабула, фабулярна мораль.

Зробити ідейно-художній аналіз однієї із байок Г.Сковороди (за вибором студента).

Проаналізувати, як у байках Г.Сковороди трансформуються сюжети Езопа (байки «Черепаха і Орел», «Жаби», «Оленця і Кабан»).

Тексти:

Збірка «Байки Харківські».

Література:

Багалій Д. Український мандрівний філософ Г.С.Сковорода. — К., 1992.

Барабаш Ю. "Знаю человека...'': Григорий Сковорода: Поэзия. Философия. Жизнь. — М., 1989.

Білецький О. Г.С.Сковорода // Білецький О. Зібр. праць... — Т. І. — С.357-370.

Бовсунівська Т. Філософія серця Г Сковороди і українська ментальність // Сковорода Г.: Образ мислителя: Зб. праць. — К., 1997. — С.84-94.

Возняк М. Історія... — Кн. 2. — С.76-92.

Корнієнко Н. Григорій Сковорода: гіпотеза щастя // Філос. і соціол. думка. — 1992. — №11. — С.113-129.

Крекотень В. Байки в українській літературі ХVІІ—ХVІІІ ст. // Байки в українській літературі ХVІІ—ХVІІІ ст. — К., 1963. — С.55-75.

Куйбіда В. Тварини-символи у байках Г. Сковороди, біблійних описах та українському фольклорі // Сковорода Г.: Образ мислителя... — С.273-278.

Ласло-Куцюк М. Апофеоз світла у творчості Григорія Сковороди // Слово і час. — 1990. — №3. — С. 51-59.

Мишанич О. Григорій Сковорода // Г. Сковорода. Твори: В 2-х т. — К., 1994. — Т. І. — С.9-35.

Мишанич О. Григорій Сковорода і усна народна творчість. — К., 1976. — С.110-114.

Мостова Л. Жанрово-творча роль іносказання в байках Г.С.Сковороди // Медієвістика... — Вип. 2. — Одеса, 2000. — С.134-141.

Нога Г. Григорій Сковорода і українські мандрівні дяки // Сковорода Г.: Образ мислителя… — С.435-442.

Поліщук Ф. Григорій Сковорода. — К., 1978. — С.91-221.

Попов П. Григорій Сковорода. — К., 1969. — С.94-113.

Сивокінь Г. Григорій Сковорода як читач Біблії // Слово і час. — 1993. — №9. — С. 11-16.

Сковорода Г. Твори: В 2-х т. — К, 1972.

Сковорода Г. Твори: У 2-х т. — К., 1994.

Ушкалов Л. Григорій Сковорода: літературний портрет // Ушкалов Л. Сковорода та інші: причинки до історії української літератури. — К., 2007. — С.8-73.

Чижевський Д. Григорій Сковорода // Чижевський Д. Філософські твори: У 4-х т. — Т. 1. — К., 2005. — С.33-58.

Шевчук В. Григорій Сковорода — людина, мислитель, митець // Шевчук В. Дорога... — С.209-219.

Шевчук В. Муза Роксоланська: Українська література ХVІ-ХVІІІ століть: У 2 кн. — Кн. ІІ: Розвинене бароко. Пізнє бароко — К., 2005. — С.65-107.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.