Давня українська література - Ірина Савченко 2009

Література до курсу «Давня українська література»
Плани практичних занять

Всі публікації щодо:
Давня українська література

Антипролог: Зб. наук. праць. — К., 2007.

Антологія української поезії: В 6-и т. — Т.1. — К., 1984.

Аполлонова лютня: Київські поети ХVІІ—ХVІІІ ст. — К., 1982.

Барвінський О. Огляд історії україно-руської літератури до кінця 18 ст. — Львів, 1901.

Білецький П. Українське мистецтво другої половини ХVІІ — ХVІІІ ст. — К., 1981.

Білецький О. Хрестоматія давньої української літератури: До кінця ХVІІІ ст. — К., 1967.

Білоус П. Актуальні питання української літературної медієвістики: Зб. статей. — Житомир, 2009.

Білоус П. Світло зниклих світів: Зб. статей. — Житомир, 2003.

Боровський Ю. Світогляд давніх киян. — К., 1992.

Будовниц И. Словарь русской, украинской, белорусской письменности и литературы до ХVIII века. — М., 1962.

Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях: Космогонічні українські народні погляди та вірування. — К., 1992.

Возняк М. Історія української літератури: В 2-х кн. — Львів, 1992-1993.

Войнович В. Українська міфологія. — К., 2002.

Волинський П., Пільгук І., Поліщук Ф. Історія української літератури: Давня література. — К., 1969.

Грабович Г. Нариси до історії української літератури. — К., 1998.

Грицай М., Микитась К., Шолом Ф. Давня українська література. — К., 1989.

Грушевський М. Історія української літератури. — Т.1-6. — К., 1993-1996.

Гудзий Н. История древнерусской литературы. — М., 1965.

Давній український гумор і сатира / Упоряд., вступ. ст., приміт. Л.Махновця. — К., 1959.

Давня українська література: Хрестоматія / За ред. М.Сулими. — К., 1992.

Древнерусская литература в исследованиях: Хрестоматия. — М., 1986.

Духовна спадщина Київської Русі: Зб. статей. —Вип. 1. — Одеса, 1997.

Жолтовський П. Монументальний живопис на Україні ХVІІ — ХVІІІ ст. — К., 1988.

Золоте слово: Хрестоматія літератури України-Русі епохи Середньовіччя (ІХ-ХV ст.): У 2-х кн.. — Кн. 1, 2. — К., 2002.

Європейське Відродження та українська література ХІV-ХVІІІ ст.: Збірник праць. — К., 1993.

Єфремов С. Історія українського письменства. — К., 1995. — С.63-275.

Історія українського мистецтва: В 6 т. — К., 1966-1968. — Т.1-3.

Історія української літератури: У 2-х томах. — Т.1. — К., 1987.

Історія української літератури: У 8 томах. — Т.1, 2. — К., 1967.

Келтуяла В. Курс истории русской литературы. — Ч.1. — 1906.

Костомаров М. Історія України в життєписах визнанійших єї діячів. — К., 1991.

Крекотень В. Вибрані праці. — К., 1999.

Кусков В. История древнерусской литературы. — М., 1989.

Литература Древней Руси: Биобиблиографический словарь. — М., 1996.

Литература и культура Древней Руси: Словарь-справочник. — М., 1994.

Лихачев Д. Поэтика древнерусской литературы. — Л., 1971.

Лихачев Д. Развитие русской литературы Х-ХVII веков: Эпохи и стили. — Л., 1973.

Літературна спадщина Київської Русі і українська література ХVІ-ХVІІІ ст.: Збірник праць. — К., 1982.

Літературознавчий словник-довідник. — К., 1997.

Марсове поле: Героїчна поезія на Україні Х — початку ХІХ ст. — К., 2004.

Микитась В. Давньоукраїнські студенти і професори. — К., 1994.

Наєнко М. Художня література України: Від міфів до реальності. — Ч.І. — К., 2005. — С.93-274.

Наливайко Д. Искусство: направления, течения, стили. — К., 1981.

Наливайко Д. Спільність і своєрідність: Українська література в контексті європейського літературного процесу. — К., 1988.

Нудьга Г. На літературних шляхах. — К., 1990.

Овсійчук В. Українське мистецтво другої половини ХVІ — першої половини ХVІІ: Гуманістичні та визвольні ідеї. — К., 1985.

Огієнко І. Історія українського друкарства. — К., 1994.

Огієнко І. Українська культура. — К., 1991.

Огієнко І. Українська церква. — К., 1993.

Писемність Київської Русі і становлення української літератури: Зб. наук. праць. — К., 1988.

Пісні Купідона: Любовна лірика на Україні ХVІ — початку ХІХ ст. — К., 1984.

Полєк В. Історія української літератури Х-ХVІІ ст. — К., 1994.

Поліщук Ф. Український фольклор. Давня українська література: Практичні заняття. — К., 1991.

Пуряєва Н. Словник церковно-обрядової термінології. — Львів, 2001.

Ранчин А. Вертоград Златословный: Древнерусская книжность в интерпретациях, разборах и комментариях. — М., 2007.

Релігієзнавчий словник / За ред. А.Колодного і Б.Лобовика. — К., 1996.

Секуляризація духовного життя на Україні в епоху Гуманізму і реформації: Зб. статей. — К., 1991.

Сліпушко О. Софія Київська. — К., 2002.

Словарь книжников и книжности Древней Руси. — Т.1, 2. — М., 1987.

Словник символів / О.Потапенко, М.Дмитренко, Г.Потапенко та ін. — К., 1997.

Слово многоцінне: Хрестоматія української літератури епохи Ренесансу та Бароко. — В 4-х кн.. — К., 2006.

Соболь В. З глибини віків: Вивчення давньої української літератури в школі. — К., 1995.

Степанишин Б. Давня українська література в школі. — К., 2000.

Степовик Д. Українська графіка ХVІ — ХVІІІ століть: Еволюція образної системи. — К., 1982.

Українська література в загальнослов’янському і світовому контексті: У 5-и т. — Т.1. — К., 1987.

Українська література у портретах і довідках: Давня література — література ХІХ ст.: Довідник. — К., 2000.

Українська література ХVІІ ст. — К., 1987.

Українська література ХVІІІ ст. — К., 1983.

Українська література ХVІ—ХVІІІ ст. та інші слов’янські літератури: Збірник праць. — К., 1984.

Українська література ХІV—ХVІ ст. — К., 1988.

Українська література ХІ—ХVІІІ ст.: Хрестоматія з коментарями. — Чернівці, 1997.

Українська літературна енциклопедія: У 5-и т. — Т.1-3. — К., 1988-1995.

Українська поезія кінця ХVІ — початку ХVІІ ст. — К., 1978.

Українська поезія ХVІ ст. — К., 1987.

Українська поезія ХVІІ ст. (Перша половина). — К., 1988.

Українська поезія. Середина ХVІІ ст. — К., 1992.

Українське бароко: В 2-х т. — К., 2004.

Українське барокко: Матеріали І конгресу Міжнародної асоціації україністів. — К., 1993.

Українські гуманісти епохи Відродження: Антологія: У 2-х ч. — К., 1995.

Українські інтермедії ХVІІ—ХVІІІ ст. — К., 1960.

Українські письменники: Біо-бібліографічний словник: У 5-и т. — К., 1963. — Т.І.

Федорова М., Сумникова Т. Хрестоматия древнерусской литературы. — М., 1986.

Франко І Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. // Франко І Зібр. тв.: У 50-и т. — К., 1984. — Т.41. — С.194-470.

Франко І. Історія української літератури. Ч.І.: Від початків українського письменства до Івана Котляревського // Там само. — Т.40. — С.5-350.

Хижняк З. Києво-Могилянська академія. — К., 1981.

Хрестоматія з давньої української літератури / За ред. О.І.Білецького. — К., 1965.

Чижевський Д. Історія української літератури. — Тернопіль, 1994.

Шевченко В. Словник-довідник з релігієзнавства. — К., 2004.

Шевчук В. Дорога в тисячу років. — К., 1990.

Шевчук В. Муза Роксоланська. Українська література ХІІІ—ХVІІІ ст. — Кіровоград, 1993.

Шевчук В. Муза Роксоланська: Українська література ХVІ — ХVІІІ століть: У 2 кн. — Кн. І, ІІ. — К., 2004-2005.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.