Давня українська література - Ірина Савченко 2009

Перекладна та оригінальна література Київської Русі
Колоквіуми з курсу «Давня українська література»

Всі публікації щодо:
Давня українська література
Оригінальна світська література

Християнізація Київської Русі та її роль у розвитку національного письменства.

Час і причини появи перекладної літератури у Київській Русі.

Поняття про Перший південнослов’янський вплив.

Особливості перекладання на Русі.

Найпоширеніші види збірників житійних творів.

Художні особливості агіографічного жанру.

Нормативність композиції житійних творів.

Патерикова новела і власне житіє: спільні риси та відмінності.

Перекладні патерики, відомі на Русі у ХІ-ХІІ ст.

Жанрові різновиди історичної прози: палеї, хроніки, хронографи.

Візантійські перекладні хроніки: зміст, образність.

Походження і значення терміну «апокриф».

Богумильство як середньовічне філософське вчення, його вплив на формування апокрифічних творів.

Основні тематичні групи апокрифів.

Перекладна світська повість. Найбільш популярні у Київські Русі перекладні повісті.

Перекладна природничо-наукова література.

Перекладні різнозмістові збірники («Пчола», «Ізмарагд», «Маргарит» тощо).

Культурна програма Ярослава Мудрого та її роль у розвитку оригінальної літератури.

Оригінальна ораторська проза: загальна характеристика.

Дидактичне красномовство Київської Русі. «Повчання» Феодосія Печерського.

Політичне значення «Слова про Закон і Благодать» Іларіона.

Композиція і особливості стилю «Слова про Закон і Благодать» Іларіона.

Історія створення «Повчання» Володимира Мономаха.

Образ ідеального князя у «Повчанні» Володимира Мономаха.

Шляхи розвитку ранньої руської агіографії. Перші оригінальні агіографічні твори. Політичне значення руських житій.

Борисоглібський житійний цикл: зміст, художні особливості.

Історія створення та ідейно-тематичний зміст Києво-Печерського патерика.

Аналіз одног із оповідань Києво-Печерського патерика (за вибором студента).

Особливості формування і функціонування жанру паломницької літератури.

Історія створення «Ходіння» Данила.

Загальний зміст та головна ідея «Ходіння» Данила.

Причини виникнення жанру літописання на Русі.

Проаналізувати одну з гіпотез виникнення літописання (за вибором викладача).

Роль православних монастирів у формуванні жанру літописання.

Літературні джерела «Повісті врем’яних літ».

Характеристика списків «Повісті врем'яних літ».

Редакції «Повісті врем'яних літ».

Особливості історіософії «Повісті врем’яних літ».

Ідея незалежності Київської Русі у «Повісті врем’яних літ».

Ідея єдиного княжого роду у «Повісті врем’яних літ».

Загальні відомості про Київську Русь, що містяться у «Повісті врем'яних літ».

Форми літописної оповіді у «Повісті врем'яних літ».

Особливості творення образів-персонажів у «Повісті врем’яних літ».

Образ ідеального князя у «Повісті врем'яних літ».

Образ княгині Ольги у «Повісті врем’яних літ».

Образ князя Святослава Ігоровича.

Топонімічні легенди у складі «Повісті врем'яних літ»: зміст, образність.

Загальна характеристика оповідання про осліплення Василька Теребовльського.

Коротка характеристика Київського літопису.

Особливості композиції Галицько-Волинського літопису.