Давня українська література - Ірина Савченко 2009

Українська література пізнього Бароко
Колоквіуми з курсу «Давня українська література»

Всі публікації щодо:
Давня українська література

Літературна творчість І. Мазепи.

Київський період життя і творчості Ф. Прокоповича.

Російський період життя і діяльності Ф. Прокоповича.

Реформаторська діяльність Ф. Прокоповича.

Поезія Ф. Прокоповича, її характерні ознаки.

Феофан Прокопович як теоретик давньої драми.

Новаторство Ф. Прокоповича-драматурга.

Жанрова природа п’єси Ф. Прокоповича «Володимир».

Літописна основа та оригінальна інтерпретація історії хрещення Київської Русі у трагедокомедії Ф. Прокоповича «Володимир».

Панегіричний елемент трагедокомедії Ф. Прокоповича «Володимир».

Образна система трагедокомедії Ф. Прокоповича «Володимир». Образи жерців.

Засоби творення образу князя Володимира як мудрого правителя і просвітника у однойменній трагедокомедії Ф.Прокоповича.

Класицистичні елементи у трагедокомедії Ф. Прокоповича «Володимир».

Драма «Милість Божа» як перша драма про Богдана Хмельницького.

Бароковий характер драми «Милість Божа».

Алегоричні образи у драмі «Милість Божа».

Драма-мораліте Г. Кониського «Воскресіння мертвих»: особливості сюжету, композиція, система образів.

Поетична інтерпретація історії козацтва у «Розмові Великоросії з Малоросією» С. Дівовича.

Проблематика «Розмови Великоросії з Малоросією» С. Дівовича.

Образ Малоросії у «Розмові Великоросії з Малоросією» С. Дівовича.

Ідейно-тематичний зміст інтермедій до драм М. Довгалевського «Комічне дійство» і «Властотворний образ».

Образ козака-запорожця у інтермедіях до драм М. Довгалевського.

Використання біблійних мотивів у інтермедіях до драм М. Довгалевського.

Образ українського селянина у інтермедіях до драми Г. Кониського «Воскресіння мертвих».

І.Франко про значення інтермедій для розвитку української літератури.

Синтез літературної та фольклорної традиції у вертепній драмі.

Біблійна основа вертепної драми.

Світський елемент вертепної драми.

Будова вертепу та його театральна техніка.

Образна система вертепної драми.

Запорожець як центральна фігура вертепної вистави.

Образ Ірода, його інтерпретація у вертепній драмі.

Етнографізм інтермедійної частини вертепу.

Музичний елемент у структурі вертепної драми.

І. Франко як дослідник української вертепної драми.

Мандрівні дяки і західноєвропейські ваганти.

Бурлеск і травестія у творах мандрівних дяків.

Тема шкільної науки і методики у творах мандрівних дяків.

Вакхічна тема у творах мандрівних дяків.

Вірші-травестії на релігійні відправи як переклад традиційних сюжетів мовою народної культури.

Різдвяний та великодній тематичні цикли у творчості мандрівних дяків.

Відображення народних соціальних ідеалів у творчості мандрівних дяків.

Натуралістичні елементи у творах мандрівних дяків, їх естетичні функції.

Соціально-політичні обставини виникнення української сатири ХVІІІ ст. як окремого жанру.

Антиклерикальна сатира («Сатирична коляда», «Плач київських монахів»), утвердження в ній просвітницьких ідеалів і цінностей.

Прийом самовикриття персонажів у сатирі «Плач київських монахів».

Показ монастирського життя у сатирі «Плач київських монахів».

Соціальна сатира («Доказательства Хама Данилея Кукси потомственні»), відображення в ній політичних обставин часу.

Діалогічна форма та інтермедійний сюжет «Ярмарку» І. Некрашевича.

Образ ідеального священика, його стосунки з віруючими у віршах І. Некрашевича «Сповідь» та «Замисл на попа».