Давня українська література - Ірина Савченко 2009

Григорій Сковорода - філософ та письменник
Колоквіуми з курсу «Давня українська література»

Всі публікації щодо:
Сковорода Григорій

Найважливі етапи життя та становлення особистості Г. Сковороди.

Педагогічні погляди Г. Сковороди та їх реалізація у практичній діяльності.

Ідея самопізнання у літературній творчості Г. Сковороди.

Вчення Г. Сковороди про три світи та дві натури.

Поняття «макро-» і «мікрокосм» у філософській інтерпретації Г. Сковороди.

Потрактування Г. Сковородою Біблії як «світу ідей».

Концепція сродної праці та її реалізація у літературній творчості Г. Сковороди.

Проблема соціальної рівності у філософії та творчості Г. Сковороди.

Ідея нерівної рівності у філософській системі Г. Сковороди.

Особливості літературної постаті Г. Сковороди.

Г. Сковорода — теоретик і практик поезії.

Автобіографічний елемент у поетичній творчості Г. Сковороди.

Структура збірки «Сад божественних пісень».

Античність у збірці «Сад божественних пісень».

Жанрова система збірки «Сад божественних пісень».

Жанр панегірика у збірці «Сад божественних пісень».

Пейзажна лірика Г. Сковороди.

Ідейно-художній аналіз поезії Г. Сковороди «Ой ти, пташко…».

Ідейно-художній аналіз поезії Г. Сковороди «Ой поля, поля зелені…».

Ідейно-художній аналіз 10-ї пісні збірки «Сад божественних пісень».

Ліричний герой збірки «Сад божественних пісень».

Ідея «чистої совісті» у поетичних творах збірки «Сад божественних пісень».

Біблійні мотиви та образи збірки «Сад божественних пісень».

Роль епіграфів у авторській концепції збірки «Сад божественних пісень».

Соціально-етична проблематика 10-ї та 20-ї пісень збірки «Сад божественних пісень».

Ритмомелодика і строфіка віршів збірки «Сад божественних пісень».

Народнопоетичні образи і художні засоби збірки «Сад божественних пісень».

Ідейно-художній аналіз поезії Г. Сковороди «De libertate».

Поетична творчість Г. Сковороди: традиції і новаторство.

Жанр байки у творчості Г. Сковороди: традиції і новаторство.

Причини звернення Г. Сковороди до жанру байки.

Джерела сюжетів збірки «Байки Харківські».

Езопівські сюжети у байкарській творчості Г. Сковороди.

Тематичні цикли збірки «Байки Харківські».

Байки Г. Сковороди про сродну працю: зміст, образність.

Байки Г. Сковороди про справжню цінність людини: зміст, образність.

Байки Г. Сковороди про «славолюбіє» і «сластолюбіє»: зміст, образність.

Українські суспільно-політичні та побутові реалії у байках Г. Сковороди.

Сюжетні конструкції та композиція байок Г.Сковороди.

Фольклорні елементи у байках Г.Сковороди.

Ідейно-художній аналіз байки Г.Сковороди «Бджола і Шершень».

Ідейно-художній аналіз байки Г.Сковороди «Оселка і Ніж».

Ідейно-художній аналіз байки Г.Сковорода «Олениця і Кабан».

Ідейно-художній аналіз байки Г.Сковороди «Два коштовних камінця…».

Ідейно-художній аналіз байки Г.Сковороди «Чиж і Щиглик».

Жанрова своєрідність діалогів Г.Сковороди.

Тематично-ідейний зміст притчі «Вдячний Еродій».

Тематично-ідейний зміст притчі «Убогий Жайворонок».

Образна система діалогів-притч «Вдячний Еродій» та «Убогий Жайворонок».

Тематично-ідейний зміст діалога «Наркіс».