Давня українська література - Ірина Савченко 2009


Теми рефератів з курсу «Давня українська література», Дидактичні матеріали

Всі публікації щодо:
Давня українська література

Реферат (від лат. — доповідати, повідомляти) — стислий виклад змісту книги (книг) або статті (статей); огляд відповідних джерел в усній або письмовій формі.

Реферат має бути виконаний на аркушах формату А4 обсягом 4-8 сторінок тексту (комп’ютерного набору: кегль 14 pt, міжрядковий інтервал — 1,5, абзацний відступ — 1,25, поля — 2 см, шрифт — Times New Roman, вирівнювання по ширині). Обов’язковими є план, список використаної літератури та посилання на наукові джерела чи художні тексти.

Український культурницький рух кінця ХVІ — ХVІІ ст.

Суспільно-політичні передумови формування українського братського руху.

Ідеологія та специфіка діяльності українських братств.

Українське козацтво як учасник національного культурницького руху кін. ХVІ- ХVІІ ст.

Князі Острозькі як організатори національного культурницького руху.

Острозький науково-освітній гурток.

Діяльність Острозької друкарні.

Острозька академія: історія створення, діяльність, персоналії.

Історія створення та діяльність Львівського Успенського братства.

Львівська братська школа: історія створення, діяльність, персоналії.

Видавнича діяльність І.Федорова.

Діяльність Львівської братської друкарні.

Віленська академія: історія створення, діяльність, персоналії.

Історія створення та діяльність Київського Богоявленського братства.

Меценатство в Україні кінця ХVІ- ХVІІ ст.

Єлизавета (Галшка) Гулевичівна як співорганізаторка Київського Богоявленського братства.

Участь Петра Конашевича-Сагайдачного у діяльності Київського Богоявленського братства.

Мелетій Смотрицький і Київська братська школа.

Історія створення та діяльність Луцького Хрестовоздвиженського братства.

Єлисей Плетенецький як організатор культурницького руху в Україні.

Видавнича діяльність Памво Беринди.

Митрополит Петро Могила як один із організаторів національного культурницького руху.

«Требник» та «Катехізис» Петра Могили.

Київська Лаврська школа Петра Могили: історія створення, діяльність, персоналії.

Діяльність друкарні Києво-Печерської Лаври.

Києво-Печерська Лавра і національний культурницький рух.

Київська братська школа: історія створення, діяльність, персоналії.

Освітня реформа Петра Могили.

Києво-Могилянська академія: історія створення, адміністративна структура, діяльність, персоналії.

Організація навчального процесу у Києво-Могилянській академії.

Філософія у Києво-Могилянській академії.

Музична та художня освіта у Києво-Могилянській академії.

Бібліотека Києво-Могилянської академії.

Києво-Могилянська академія як центр розвитку шкільного театру.

Києво-Могилянська академія і поширення освіти в Україні.

Вихованці Києво-Могилянської академії і розвиток шкільної освіти в Росії.

Йоаникій Галятовський як культурно-освітній та церковний діяч.

Інокентій Гізель як культурно-освітній та церковний діяч.

Лазар Баранович як організатор культурницького руху в Україні.

Чернігівський науково-освітній гурток.

Діяльність Новгород-Сіверської та Чернігівської друкарень: історія створення, персоналії.

Зразок оформлення титульної сторінки реферату

Міністерство освіти і науки України

Національний педагогічний університет

імені М.П.Драгоманова

Інститут української філології

Кафедра української літератури

Освітня реформа Петра Могили

Реферат

з курсу «Давня українська

література»

студентки 107 уред групи

Ткаченко Олесі

Науковий керівник:

доцент, кандидат філологічних наук

Савченко І.В.

Київ 2008На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.