Сучасний словник літературознавчих термінів - Сикало Євген 2023

Інтертекстуальність

Всі публікації щодо:
Літературознавство

Інтертекстуальність - це концепт, що використовується для опису взаємозв'язків між текстами. Вона відноситься до способу, яким автори використовують відомості, теми та інші елементи з інших літературних творів у своїй власній творчості.

Інтертекстуальність є важливим інструментом для літературознавців, оскільки вона дозволяє розуміти, як автори використовують попередні твори для створення нових. Це може бути використано для аналізу та інтерпретації творів, що дає можливість краще зрозуміти їхнє значення та контекст.

Інтертекстуальність може бути реалізована в різних формах, таких як пряме цитування, парафразування, аллюзії та інші. Пряме цитування полягає в тому, що автор використовує точну фразу або речення з іншого твору у своєму власному. Парафразування включає в себе перетворення оригінального тексту в нові слова або формулювання зберігаючи оригінальну ідею. Аллюзії - це посилання на інший твір, яке не є прямим, але міститься у використовуваному тексті.

Інтертекстуальність може бути знайдена в будь-якому виді літератури, від поезії до прози до драми. Наприклад, у романі "Уловка-22" Джозефа Хеллера було використано аллюзію на вірш Вільяма Шекспіра "Макбет". Відновлення цитат та різних літературних елементів у романі дозволяють автору додатково розкрити характери та надати твору більш глибокий зміст.

Інтертекстуальність також може бути використана для створення гумористичних ефектів або ж для критики попередніх творів. Наприклад, у романі "Тринадцять друзів Оушена" Вільяма Голдинга було використано аллюзію на твір Шекспіра "Буря", щоб показати іронію та протиріччя у відносинах між персонажами.

Інтертекстуальність може також відображати культурні, соціальні та історичні впливи на твори. Наприклад, у романі "1984" Джорджа Оруелла можна відзначити аллюзії на Сталіна та нацизм. Використання інтертекстуальності дозволяє авторам сформувати власні ідеї та концепції на основі попередніх творів, а також допомагає розуміти суспільство та культуру, в якій твір був створений.