Сучасний словник літературознавчих термінів - Сикало Євген 2023

Інтродукція

Всі публікації щодо:
Літературознавство

Інтродукція - це вступне слово або текст, який передує головній частині дослідження, статті, книги або будь-якого іншого літературного твору. Це також може бути вступне слово до глави, розділу, розміщене окремо від основного тексту, де автор відкриває тему дослідження, надає інформацію про свої джерела та методи дослідження, а також зазначає мету своєї праці.

Інтродукцію можна розглядати як доречний спосіб перетворення відкриття теми на гнучкий, легко зрозумілий та логічно побудований текст. Це допомагає автору зрозуміти, які питання потрібно порушити в основній частині та який напрямок дослідження слід вибрати.

В інтродукції літературного твору автор може викласти свої особисті погляди та думки щодо теми, яку він досліджує, або надати інформацію про те, чому він вибрав саме цю тему. Це допомагає читачеві краще зрозуміти мотивації автора та зв'язок між його дослідженням і темою.

Одним з головних елементів інтродукції є визначення ключових термінів та понять, які використовуються в дослідженні. Це допомагає читачеві краще зрозуміти, які терміни використовуються автором і як вони пов'язані з темою дослідження.

Інтродукція може бути використана для демонстрації важливості теми, яку досліджує автор. Вона може також включати короткий огляд літератури, пов'язаної з темою, щоб показати, як автор використовує вже наявні дослідження та які нові аспекти він додає до дискусії.

Інтродукція може бути використана для встановлення контексту дослідження. Автор може включати інформацію про історичний, соціальний, політичний або культурний контекст, щоб допомогти читачеві зрозуміти, які фактори впливають на тему дослідження.