Сучасний словник літературознавчих термінів - Сикало Євген 2023

Авторство

Всі публікації щодо:
Літературознавство

Авторство визначає, хто є творцем літературного твору. Це термін, який визначає відносини між автором та його твором, а також визначає ступінь авторської самостійності та творчої індивідуальності.

Авторство є важливим аспектом літературознавства, оскільки воно дозволяє встановити автора твору, з’ясувати його мотиви, ідеї та творчу індивідуальність. Знання авторства також допомагає в літературному аналізі та інтерпретації творів.

Етапи розвитку поняття авторства

Поняття авторства розвивалося протягом історії літератури та має багато аспектів. У середньовіччі авторство не було так важливим, як у ренесансі та бароко, коли авторська індивідуальність стала ключовим аспектом творення.

У XVIII столітті з'явилося поняття авторської власності, коли автор мав право на визнання своєї творчості та отримання від неї прибутку. У XIX столітті з'явилась романтична ідея про геніального автора, творця, чия індивідуальність та творчість були безмежними.

У XX столітті поняття авторства стало менш важливим, оскільки увага була спрямована на читача та його інтерпретацію твору. Авторська індивідуальність стала менш вагомою, а літературні твори стали сприйматися як продукт спільного творення автора та читача.

Особливості авторства

Авторство має кілька особливостей, які важливі для розуміння поняття:

Авторська індивідуальність

Авторська індивідуальність - це ступінь творчої самостійності автора та його здатність до самовираження. Індивідуальність автора визначається його стилем, мовою, тематикою та ідеями, які він відображає у своїх творах.

Авторська власність

Авторська власність - це право автора на визнання своєї творчості та отримання від неї прибутку. Це право забезпечується законодавством та визначається умовами договору між автором та видавництвом.

Авторський текст

Авторський текст - це твір, який написаний автором та відображає його індивідуальність та творчість. Авторський текст може бути оригінальним твором або перекладом іншого твору.