Сучасний словник літературознавчих термінів - Сикало Євген 2023

Антропоморфізм

Всі публікації щодо:
Літературознавство

Антропоморфізм - це літературний термін, який використовується для описування процесу, коли неодушевлені об'єкти або тварини наділяються людськими якостями та властивостями. Цей термін виник у грецькій міфології, де боги часто зображалися з людськими формами та поведінкою.

У літературознавстві антропоморфізм є популярним прийомом у фантастичних творах, де він може бути використаний для створення характеру або для зображення тваринного світу з новою перспективою. Часто, антропоморфізм використовується для поєднання між людським та не-людським світом, що дає можливість автору показати нові глибини та значення в різних формах спілкування та взаємодії між різними видами.

У деяких випадках, антропоморфізм може бути використаний для створення зв'язку між людиною та твариною. Наприклад, у творах, де тварини говорять та мають людські якості, можна відчути співчуття до них та бачити їх як рівних людям. Це може бути корисним для пропаганди екологічних питань, адже такий підхід може допомогти зрозуміти, що тварини мають свої власні почуття та права.

Антропоморфізм також може бути використаний для створення гумористичних ефектів. Наприклад, використання антропоморфізму може допомогти створити комічний ефект, коли тварини поводяться як люди, або коли наділені людськими рисами предмети виконують незвичайні дії.

Незважаючи на те, що антропоморфізм є популярним прийомом у літературі та мистецтві, він не є беззаперечним. Деякі критики вважають, що використання антропоморфізму може бути штучним та нездійсненним, оскільки воно не відображає реальний світ. Крім того, він може бути сприйнятий як надмірно простий та невиразний.