Сучасний словник літературознавчих термінів - Сикало Євген 2023

Апофеоз

Всі публікації щодо:
Літературознавство

Апофеоз - це термін, що походить від давньогрецького "apotheosis", що буквально означає "зробити божеством". "Апофеоз" використовується для позначення піднесення чого-небудь до найвищого ступеня величі та визнання його як найвищого втілення ідеї або якоїсь ідеї в літературному творі.

Апофеоз може бути використаний для опису як головного героя, так і якої-небудь іншої ідеї або елемента твору, що став важливим для автора. Цей термін допомагає автору виконати цілу низку завдань, зокрема підвищити емоційну насиченість твору, показати високу оцінку героїв, їхню моральність, непересічність та відданість ідеї, яка розкривається у творі.

Апофеоз може бути використаний в будь-якому жанрі літературного твору, від поезії до прози. В поезії апофеоз може бути виражений у формі метафор, алегорій, гімнів або епітетів, що підкреслюють велич та важливість героя або ідеї. У прозі апофеоз може бути виражений у формі піднесення героя до найвищого ступеня величі та відданості його ідеям, що відображається в його поступках та рішеннях.

Одним з прикладів використання терміну "апофеоз" в літературному творі є кінцеві рядки поеми Джона Кітса "Ендіміон":

"То так! - крикнув він,- я почуваю тепер, Що я не стерплю вже ніяких докорів, Бо я досяг своєї мети назавжди, І мій апофеоз вічний тепер в світі!"

У цьому вірші головний герой поеми, Ендіміон, відчуває апофеоз, оскільки він досяг своєї мети, зустрів свою кохану та став божеством.