Сучасний словник літературознавчих термінів - Сикало Євген 2023

Словесний образ

Всі публікації щодо:
Літературознавство

Словесний образ - це один з основних понять, що вивчає літературознавство. Це термін, який використовується для позначення образу, який створюється уявою читача на основі тексту літературного твору. Словесний образ може бути зображенням предмета, явища, людини, звірів, птахів, рослин, країни, міста, пейзажу і т.д.

Словесний образ можна розглядати як "мовленнєву картину", що передається через слова та відтворює образ чогось конкретного. Він є результатом взаємодії між автором твору та читачем, який сприймає текст та утворює уявлення про описуючі об'єкти.

Словесний образ може бути створений різними засобами літературної мови. Це можуть бути порівняння, метафори, гіперболи, епітети, звуконаслідування, алегорії, іронія, сарказм та інші виразні засоби, які автор використовує, щоб передати свої ідеї та враження.

Словесний образ може бути реалістичним або символічним. Реалістичний образ передає реальність як таку, зображаючи предмет або явище без додаткових символічних значень. Символічний образ містить у собі певний символічний зміст, який має значення, що перевищує пряме зображення.

У кожного читача словесний образ може мати своє унікальне сприйняття, оскільки він базується на особистих досвідченнях та сприйняттях. Літературознавці вивчають словесні образи, їхню структуру та засоби створення, щоб розуміти, як автор використовує мову для передачі своїх ідей та поглядів на світ.

Іноді словесні образи можуть бути такими виразними та потужними, що вони стають емблемами чи символами всього твору.