Сучасний словник літературознавчих термінів - Сикало Євген 2023

Словесність

Всі публікації щодо:
Літературознавство

Словесність - це сукупність літературних творів і творчих напрямків, що відображають мовну культуру та мистецтво письма. Це поняття зазвичай використовується в контексті літературознавства, яке є наукою про літературу і вивчає різні літературні жанри, авторів та їх твори.

У широкому розумінні словесність - це культурно-історичне явище, яке об’єднує всі види мовного мистецтва. Вона включає в себе творчість письменників, поетів, драматургів, літературних критиків та журналістів. Словесність може бути представлена різними мовами та культурами, і відображає національні особливості, історію та культурні цінності кожної країни.

Літературознавці вивчають словесність з різних точок зору, зокрема за жанрами, епохами та літературними напрямками. Вони вивчають різні аспекти творчості письменників, зокрема їх стиль, техніку, сюжетні лінії та символіку. Літературознавство також досліджує історичний та культурний контекст, в якому були написані твори, а також їх вплив на соціальну та культурну сферу.

Одним з головних завдань літературознавства є вивчення літературної критики, яка є важливою складовою словесності. Літературна критика оцінює творчість письменників та їх твори, описує їх стиль та техніку, а також простежує їх вплив на суспільство та культуру.