Сучасний словник літературознавчих термінів - Сикало Євген 2023

Словникова стаття

Всі публікації щодо:
Літературознавство

Словникова стаття - це невеликий текст, який містить детальне визначення терміну, поняття, назви, слова, фрази або інших лексичних одиниць. Такий текст може бути частиною довідника, енциклопедії або словника, який створений для того, щоб допомогти читачеві зрозуміти значення тих лексичних одиниць, з якими він може зіткнутися.

Словникова стаття містить наступні елементи:

1. Заголовок

Заголовок словникової статті - це термін, поняття, назва, слово, фраза або інша лексична одиниця, яка визначається в тексті. Він повинен бути коротким і ємним, щоб відображати зміст статті.

2. Визначення

Основна частина словникової статті - це визначення терміну, поняття, назви, слова, фрази або іншої лексичної одиниці. Він повинен бути коротким і зрозумілим, щоб читач міг легко зрозуміти значення слова. Визначення може бути доповнене прикладами або посиланнями на інші джерела.

3. Частини мови

Словникова стаття може містити інформацію про те, якої частини мови належить термін, поняття, назва, слово, фраза або інша лексична одиниця. Це допомагає читачеві краще зрозуміти, як використовувати слово в контексті.

4. Приклади

Іноді словникова стаття може містити приклади використання терміну, поняття, назви, слова, фрази або іншої лексичної одиниці в контексті. Це допомагає читачеві краще зрозуміти, як використовувати слово в практиці.

5. Посилання

Словникова стаття може містити посилання на інші джерела, які містять додаткову інформацію про термін, поняття, назву, слово, фразу або іншу лексичну одиницю.

6. Джерела

У деяких словникових статтях можуть бути наведені джерела, з яких взята інформація для створення статті. Це допомагає читачеві перевірити достовірність інформації та знайти додаткову інформацію про термін, поняття, назву, слово, фразу або іншу лексичну одиницю.