Сучасний словник літературознавчих термінів - Сикало Євген 2023

Слоган

Всі публікації щодо:
Літературознавство

Слоган (від англ. slogan, що означає гасло, лозунг) - це словесний або графічний засіб реклами, політичної або соціальної пропаганди, який має за мету запам'ятатися та викликати певні емоції чи реакції у споживачів.

Термін "Слоган" використовується для позначення літературного прийому, який полягає у використанні коротких, запам'ятовуючихся та емоційно заряджених висловів. Як правило, такі вислови мають просту будову, але містять у собі глибокий зміст, який відображає основну ідею твору.

Слоган може бути використаний у будь-якому літературному жанрі - вірші, прозі, драмі, есе та ін. Цей прийом дає можливість автору яскраво та ефективно виразити свою думку, намір, ідею та передати її читачеві.

Найбільш відомими прикладами використання слогану в літературі є твори американського письменника Ернеста Хемінгуея. У його романі "Багатство націй" звучить слоган "Весь світ належить людині, яка народилася, щоб його пізнавати". У романі "Над прірвою та водою" автор використовує гасло "Вільні люди завжди підуть на те, що можуть втратити".

Також слоганами можуть бути віршовані рядки, які повторюються у творі та мають за мету підкреслити його головну ідею. Прикладом такого прийому є вірш "Гамлет" Вільяма Шекспіра, де звучать слова "Бути чи не бути, ось у чому питання".

У літературі слоган може бути використаний для створення ефекту запам'ятовуваності та простоти висловлення, а також для підсилення емоційного впливу на читача. Він може бути використаний як у заголовках творів, так і у самому тексті.

У підсумку, слоган - це літературний прийом, що полягає у використанні запам'ятовуючихся та емоційно заряджених висловів з метою передачі ідеї, наміру або головного повідомлення твору. Цей прийом дає можливість автору ефективно виразити свою думку та підсилити емоційний вплив на читача.