Сучасний словник літературознавчих термінів - Сикало Євген 2023

Сонет

Всі публікації щодо:
Літературознавство

Сонет - це віршова форма, що складається з 14 рядків із певною структурою та метром. Цей літературний жанр виник у Італії у 13 столітті, але став популярним у Великій Британії в 16 столітті завдяки творчості Вільяма Шекспіра та інших поетів.

Сонет складається з трьох частин: кватренів (четверохрядкових строф), октави (восьмирядкової строфи) та катренів (четирьохрядкової строфи). У кватренів зазвичай виникає проблема або ситуація, октава розгортає цю проблему, а катрен надає підсумок або вирішення.

Всі рядки сонету повинні мати однаковий метр та римування. Метр - це ритмічна структура вірша, яка визначається кількістю наголосів на рядок та розташуванням ненаголошених складів. Римування позначається літерами, які вказують на однакові звукові закінчення останніх слів рядків.

Існують різні види сонетів, такі як петрарківський, шекспірівський, мілтонівський. Петрарківський сонет складається з двох кватренів і двох терцинів (трьохрядкових строф), а шекспірівський має восьмирядкову октаву та шестирядковий катрен.

Сонет - це жанр, який використовується для вираження почуттів, емоцій та думок. Це також може бути засіб для розвитку техніки письма та розширення словникового запасу. Багато відомих поетів використовували сонети в своїй творчості, такі як Шекспір, Данте, Мілтон, Петрарка.