Сучасний словник літературознавчих термінів - Сикало Євген 2023

Архітектоніка твору

Всі публікації щодо:
Літературознавство

Архітектоніка твору - це поняття, яке використовується для опису структури та організації творів. Цей термін походить від грецького слова "архітектон", що означає будівельник або архітектор, тому можна порівняти структуру твору з будівлею, яку створює архітектор.

Архітектоніка твору включає в себе розгляд різних елементів, таких як сюжет, композицію, персонажів, мову та стиль. У літературознавстві зазвичай використовують термін "архітектоніка" для опису організації творів, особливо великих творів, таких як романи, епоси та драми.

Один з головних елементів архітектоніки твору - це сюжет. Сюжет - це послідовність подій, які відбуваються в творі. Сюжет тісно пов'язаний з композицією твору, що описується як структура, яка допомагає організувати сюжетні елементи. Композиція може мати різноманітні форми, наприклад, хронологічну, тематичну або фабульну.

Іншим важливим елементом архітектоніки твору є персонажі. Персонаж - це людина або істота, яка діє в творі. Персонажі можуть бути головними або побічними, а їхня роль у творі може бути різною. Опис персонажів може бути поверховим або глибоким, залежно від того, наскільки розвинені персонажі у творі.

Мова та стиль є ще одним важливим елементом архітектоніки твору. Мова - це використання слів та граматичних конструкцій, а стиль - це особливості письма автора. Мова та стиль можуть відрізнятися в залежності від часу, місця та культури, де було написано твір.

У літературознавстві архітектоніка твору часто використовується для аналізу та оцінки творів. Вивчення архітектоніки твору може допомогти розуміти те, як твір був написаний, які були інтенції автора та як він намагався передати свої ідеї.