Сучасний словник літературознавчих термінів - Сикало Євген 2023

Соціально-побутовий роман

Всі публікації щодо:
Літературознавство

Соціально-побутовий роман - це літературний жанр, який описує життя звичайних людей у конкретному соціальному і історичному контексті. Жанр з'явився в XIX столітті і став домінуючим у літературі XX століття.

Головна мета соціально-побутового роману - це висвітлення соціальних проблем та побутових проблем, з якими зіткнені звичайні люди. Цей жанр зазвичай фокусується на темах, які стосуються праці, бідності, життя в містах, роль жінок у суспільстві, національних та соціальних конфліктів, політичних репресій і т.д.

Соціально-побутовий роман зазвичай описує життя простих людей, зокрема робітників, фермерів, бідняків, міських жителів тощо. Автори цього жанру намагаються розкрити реальність життя звичайних людей та привернути увагу до проблем, з якими вони зіткнулися.

Соціально-побутовий роман дуже пов'язаний із зображенням побуту, тобто щоденного життя героїв. Часто у таких романах автори описують звичайні речі, які здаються незначними, але важливими для розуміння суті життя героїв. Наприклад, буденні речі, такі як посуд, меблі, одяг, харчі, можуть бути детально описані, щоб відобразити соціальний статус героїв.

Автори соціально-побутових романів намагаються донести до читача реалії життя звичайних людей, іноді зображуючи їх життя в дуже детальних, іноді ж грубих образах. Через це, у соціально-побутовому романі може бути багато різних персонажів, які можуть бути добрими або злими, героями або антигероями.

Соціально-побутовий роман є важливою формою літературного вираження, оскільки він допомагає розкрити соціальні та культурні аспекти життя людей у даний період часу. Цей жанр дозволяє читачеві краще зрозуміти проблеми, з якими зіткнулися звичайні люди, і допомагає сформувати більш повне уявлення про соціальний та культурний контекст, в якому вони живуть.