Сучасний словник літературознавчих термінів - Сикало Євген 2023

Соціально-політичний роман

Всі публікації щодо:
Літературознавство

Соціально-політичний роман - це один з жанрів художньої літератури, в якому автор зображує життя суспільства та політичні процеси, що відбуваються в ньому. Цей жанр з'явився на початку XIX століття та став популярним у другій половині XIX - на початку XX століття.

Соціально-політичний роман має ряд ознак, що відрізняють його від інших романів. Перш за все, у ньому відображається соціальна дійсність, зокрема, проблеми трудящих та бідних верств населення, їх боротьба за свої права та інтереси. Також у цьому жанрі часто зображуються політичні процеси, зокрема, революційні події та зміни влади.

Крім того, соціально-політичний роман має виражений громадський зміст та мету. Автор, за допомогою своїх героїв та сюжету, намагається показати соціальні та політичні проблеми суспільства та спонукати читачів до дії. Таким чином, цей жанр має освітню та виховну функції.

У соціально-політичному романі, як правило, зображуються реальні історичні події та персонажі. Автори цього жанру часто використовують жанрові елементи, такі як епізоди бойової дії, історичні факти, політичні змагання та т.д.

До соціально-політичних романів належать "Війна і мир" Л. Толстого, , "1984" Дж. Оруелла та інші.