Сучасний словник літературознавчих термінів - Сикало Євген 2023

Асонанс

Всі публікації щодо:
Літературознавство

Асонанс - це літературний термін, що використовується в поезії та прозі. Це поєднання слів, які мають однаковий звуковий подібний склад, але різні значення. Асонанс є одним з основних засобів поетичної мови, що використовується для створення ритму та мелодійності.

Асонанс зазвичай використовується авторами для створення музичного ефекту в поезії та прозі. Він може бути використаний як на початку, так і в середині рядка. Асонанс не повинен бути плагіатом, тобто використанням слів, які повністю повторюються в інших рядках або в тексті в цілому.

Асонанс може бути використаний для створення ритму та мелодії в поезії. Він допомагає створити відчуття єдності та співзвучності в рядках. Це може бути досягнуто шляхом використання слів, що мають однакові звукові склади, але різні значення.

Наприклад, в поезії можна використовувати асонанс, щоб створити відчуття мелодії та ритму.

Асонанс також може бути використаний для створення ефекту еха в тексті прози. Він може бути використаний, щоб підкреслити певні ідеї та теми, що повторюються в тексті.