Сучасний словник літературознавчих термінів - Сикало Євген 2023

Стандартизація

Всі публікації щодо:
Літературознавство

Стандартизація - це процес встановлення стандартів та правил, які регулюють якість та вимірювання визначених параметрів. У літературознавстві термін "стандартизація" означає систему правил та методів, які використовуються для оцінювання та порівняння літературних творів, їх структури, стилю та інших характеристик.

Історія стандартизації в літературознавстві

Стандартизація в літературознавстві почалася в середині ХІХ століття, коли літературознавці почали використовувати більш системний підхід до вивчення літератури. У 1860-х роках Арнольдом Метьюсом було розроблено систему, яка дозволяла оцінювати та порівнювати літературні твори з використанням об'єктивних критеріїв. Ця система була основою для розвитку стандартизації в літературознавстві.

Застосування стандартизації в літературознавстві

Стандартизація в літературознавстві використовується для оцінювання та порівняння різних літературних творів. Це дозволяє літературознавцям встановлювати об'єктивні критерії для оцінки якості та характеристик літературних творів. За допомогою стандартизації літературознавці можуть визначати, наскільки ефективно автор використовує різні літературні прийоми, такі як метафори, порівняння, символи та інші.

Стандартизація також допомагає літературознавцям порівнювати різні літературні твори між собою. За допомогою стандартизації можна встановлювати, наскільки різні твори відповідають вимогам літературних жанрів та стилів. Це дозволяє літературознавцям розуміти, які техніки та прийоми використовували автори в різних літературних творах.

Методи стандартизації в літературознавстві

У літературознавстві використовуються різні методи стандартизації. Один із найпоширеніших методів - це використання літературних жанрів та стилів як стандартів для оцінки та порівняння літературних творів. Інші методи включають дослідження тем, символів та метафор, які використовуються в різних літературних творах.