Сучасний словник літературознавчих термінів - Сикало Євген 2023

Стиль

Всі публікації щодо:
Літературознавство

Стиль - це сукупність письмових прийомів, художніх засобів та індивідуальних рис, які використовуються автором для того, щоб передати свої ідеї та емоції, створюючи тим самим унікальний тон твору.

Стиль можна розглядати на різних рівнях літературної творчості, від окремих слів та фраз до загальної організації тексту. На мікрорівні стиль включає в себе використання різних лексичних та граматичних прийомів, таких як метафори, порівняння, еліпсиси, повтори та інші, які допомагають створити унікальний художній образ та підсилити емоційний вплив тексту.

На макрорівні стиль включає в себе організацію тексту, вибір жанру та його форми, а також відповідність темі та меті твору. Наприклад, автор може використовувати різні жанри, такі як роман, оповідання, поезія тощо, для досягнення своєї мети та вираження своїх ідей.

Стиль є індивідуальним для кожного автора та може бути визначальним фактором, який відрізняє його творчість від інших. Одним з найважливіших елементів стилю є авторський голос, який є особистим підписом автора та відображає його особистість та світогляд.

Історичний контекст також може мати вплив на стиль автора. Наприклад, література епохи Відродження мала більш яскравий та розкішний стиль, ніж література епохи Романтизму, яка була більш емоційною та виразною.

У літературознавстві існує кілька підходів до вивчення стилю. Один з них - функціональний підхід - зосереджений на тому, як стиль використовується для досягнення певної мети або для відображення певного світогляду. Інший підхід - індивідуальний - зосереджений на вивченні унікального стилю кожного автора та його впливу на літературне середовище.