Сучасний словник літературознавчих термінів - Сикало Євген 2023

Стилістика

Всі публікації щодо:
Літературознавство

Стилістика - це галузь літературознавства, що вивчає мовні засоби, які використовуються у літературних творах з метою досягнення певного ефекту на читача. Стилістика досліджує як лексичні, так і граматичні особливості мовлення, зокрема, використання фігур мови, образотворчість, ритміку, темп, тональність, повтори та інші стилістичні засоби.

Створення художнього твору - це процес, який передбачає певний вибір мовних засобів. Стилістика досліджує цей вибір, а також вплив цих засобів на емоційний стан і почуття читача. Стилістика допомагає розуміти, яким чином літературний твір "працює" на читача і які засоби використовуються для досягнення певного ефекту.

Завдання стилістики

Основним завданням стилістики є встановлення відповідності між мовними засобами та ефектом, який вони мають на читача. Стилістика досліджує, які мовні засоби використовуються в різних жанрах та стилях літературних творів, та як вони задіюються для досягнення певного ефекту. Наприклад, використання образів може допомогти передати емоційну стихію в поезії, а використання повторів може підкреслити значення того чи іншого слова або фрази.

Методи дослідження стилістики

Стилістика використовує різні методи дослідження, щоб визначити, які мовні засоби використовуються в літературних творах. Один з таких методів - аналіз тексту. Аналіз тексту дозволяє виявити різні мовні засоби, що використовуються в творі, та їх роль у досягненні певного ефекту на читача.

Інший метод - порівняння. Порівняння дозволяє встановити різницю між мовними засобами, які використовуються в різних жанрах та стилях літературних творів. Наприклад, порівняння поезії та прози може допомогти розкрити, які мовні засоби використовуються для досягнення певного ефекту в кожному з цих жанрів.

Стилістика в літературному процесі

Стилістика є невід'ємною частиною літературного процесу. Стилістика допомагає письменникам вибрати потрібні мовні засоби для передачі певного ефекту на читача. Наприклад, письменник може використовувати образи, щоб розкрити глибини душі своїх героїв, або ритміку, щоб передати емоційний стан героя.