Сучасний словник літературознавчих термінів - Сикало Євген 2023

Стратегія

Всі публікації щодо:
Літературознавство

Стратегія - це план дій, спрямований на досягнення певної мети. Використовується для опису певних підходів та методів аналізу та вивчення літературних творів.

Стратегія може бути різною залежно від того, який аспект твору вивчається та яка мета преслідується. Основними стратегіями в літературознавстві є:

1. Історична стратегія

Історична стратегія полягає у вивченні літературних творів з огляду на їх історичний контекст. Ця стратегія дозволяє краще зрозуміти твір, його зв'язок із суспільними та культурними процесами того часу, коли він був написаний. Дослідження історичного контексту також допомагає встановити зв'язок між твором та іншими творами того ж часу.

2. Компаративна стратегія

Компаративна стратегія передбачає порівняння творів різних авторів або творів одного автора з творами інших авторів. Це дозволяє виявити спільні теми, мотиви, стилі та інші аспекти, які можуть бути застосовані для порівняння та аналізу різних літературних творів.

3. Феміністська стратегія

Феміністська стратегія полягає у вивченні літературних творів з огляду на гендерне відношення. Ця стратегія дозволяє виявити, які ролі відіграють чоловіки та жінки в творі, які стереотипи пов'язані з гендером, та які соціальні та культурні відношення можуть бути виявлені в творах.

4. Постмодерністська стратегія

Постмодерністська стратегія полягає у вивченні літературних творів з огляду на постмодерністські тенденції. Ця стратегія дозволяє виявити, які стилі та прийоми використовуються автором, які елементи традиційної літератури перетворюються або відкидаються, та які нові підходи використовуються для створення літературних творів.

5. Психоаналітична стратегія

Психоаналітична стратегія передбачає використання психоаналітичних теорій для аналізу літературних творів. Ця стратегія дозволяє розуміти мотивації персонажів, їх емоції та поведінку, та встановлювати зв'язок між твором та життєвим досвідом автора.