Сучасний словник літературознавчих термінів - Сикало Євген 2023

Структура

Всі публікації щодо:
Літературознавство

Структура - це організація, композиція, будова літературного твору. Структура твору визначає його форму, характеризує її і відображає зміст та ідеї, які автор намагається передати.

Структура твору може бути різною в залежності від жанру та типу літературного твору. Наприклад, в поезії структура твору може включати римування, метру та розмір рядка, тоді як у прозі структура може включати розділи, підрозділи, діалоги та описи. У драматургії структура твору може включати акти, сцени та репліки персонажів.

Структура твору пов'язана зі способом, яким автор передає свої ідеї та повідомлення. Це означає, що дослідження структури твору дозволяє розуміти інтенції автора та сприяє кращому розумінню змісту та ідей твору.

Основні складові структури твору включають вступ, розвиток та закінчення. Вступ встановлює контекст твору, розвиток розкриває сюжетну лінію та розвиває ідеї, а закінчення завершує твір та висловлює його основну думку.

Одним з важливих аспектів структури твору є її логіка. Логічна структура твору забезпечує зв'язок між ідеями та подіями, що відбуваються в різних частинах твору, та допомагає читачеві краще розуміти зміст твору.

Крім того, структура твору може бути пов'язана з різними літературними течіями та напрямками, такими як романтизм, реалізм, модернізм та постмодернізм. Наприклад, у романтичних творах структура може бути більш емоційною та експресивною, тоді як у реалістичних творах структура може бути більш об'єктивною та точною.