Сучасний словник літературознавчих термінів - Сикало Євген 2023

Сюжет

Всі публікації щодо:
Літературознавство

Сюжет це термін який використовується для опису змісту твору, його сюжетної лінії та перипетій.

Сюжет - це послідовність подій, які розгортаються у творі та які стимулюють розвиток дії та персонажів. Сюжет включає в себе сукупність подій, що відбуваються в творі, а також спосіб їх розкриття та зв'язок між ними. Сюжет - це не просто перелік подій, але і їхній хронологічний порядок, логічні зв'язки та розвиток.

Крім того, сюжет тісно пов'язаний з жанром твору. Різні жанри мають свої вимоги до сюжету. Наприклад, у детективному жанрі сюжет повинен бути заплутаним та неочікуваним, а в романі-пригоді - насиченим пригодами та перипетіями.

Сюжет може бути лінійним або не лінійним. Лінійний сюжет - це послідовність подій, які розгортаються у логічному порядку від початку до кінця твору. Нелінійний сюжет може бути розгорнутим у зворотньому часі, мати багато персонажів та паралельні сюжетні лінії.

Сюжет може також бути дієвим та пасивним. Дієвий сюжет - це коли персонажі діють та впливають на події, які відбуваються. Пасивний сюжет - це коли події відбуваються незалежно від персонажів та їхніх дій.

Важливо зазначити, що сюжет та сюжетна лінія не є тотожними поняттями. Сюжетна лінія - це відповідь на питання, що відбувається в творі, тоді як сюжет - це відповідь на питання, як відбувається це все.