Сучасний словник літературознавчих термінів - Сикало Євген 2023

Асоціація

Всі публікації щодо:
Літературознавство

Асоціація - це позначення процесу або результату асоціативного мислення. Асоціативне мислення - це процес формування нових ідей, понять, образів або асоціаційних ланцюгів на основі вже існуючих знань, спогадів, досвіду, емоцій тощо.

У літературному контексті асоціація часто використовується як засіб розкриття теми, ідеї або стилю твору. Асоціації можуть допомогти читачеві краще зрозуміти текст, передати його настрій і атмосферу, а також збагатити свій власний світогляд.

Асоціації можуть бути різнорівневими і залежати від багатьох факторів, таких як культурні, історичні, соціальні, особистісні. Наприклад, якщо автор описує місцевість, то може використовувати асоціації з природою, культурною спадщиною, історією та іншими аспектами, що пов'язані з цим регіоном.

У літературознавстві асоціації можуть бути розглянуті як засіб створення образів. Автор може використовувати асоціації для створення характеристик персонажів або опису подій. Наприклад, якщо автор описує головного героя, то може використовувати асоціації з його зовнішнім виглядом, характером, способом життя, що допоможе читачеві краще зрозуміти його як особистість.

Асоціації можуть бути як прямими, так і непрямими. Прямі асоціації - це ті, які виникають безпосередньо при сприйнятті певного об'єкту або явища. Наприклад, автор описує весілля, і читач згадує весілля, на якому був раніше. Непрямі асоціації - це ті, які виникають в результаті деяких аналогій, паралелей або метафор. Наприклад, автор описує осінь, і читач асоціює її зі старінням, зі смертю, з відхідністю.

Асоціації можуть бути індивідуальними і колективними. Індивідуальні асоціації - це ті, які виникають у кожної особистості і відображають її особистісні особливості. Колективні асоціації - це ті, які характерні для певної культури, групи людей або соціального середовища. Наприклад, культурні асоціації можуть виникати на основі спільних традицій, релігійних переконань, менталітету.

Асоціації є важливим елементом в літературі та мистецтві в цілому. Вони допомагають авторам передавати свої ідеї, погляди на світ та створювати нові, оригінальні образи. Крім того, асоціації можуть бути використані для створення ефекту сюрреалізму, коли реальність переплітається з фантазією та непередбачуваними образами.