Сучасний словник літературознавчих термінів - Сикало Євген 2023

Сюжетно-композиційна форма

Всі публікації щодо:
Літературознавство

Сюжетно-композиційна форма - це один з найважливіших аспектів літературного твору, який визначає структуру та розташування подій у творі. Вона є результатом взаємодії між сюжетом та композицією, тобто між послідовністю подій та їх розташуванням у тексті.

Сюжет - це послідовність подій, які відбуваються у творі та мають певну логіку. Композиція - це спосіб побудови твору, коли його елементи об'єднуються в єдину цілісну структуру. Таким чином, сюжет та композиція взаємодіють між собою, створюючи сюжетно-композиційну форму.

Сюжетно-композиційна форма має декілька складових:

Експозиція

Експозиція - це вступ до твору, де автор знайомить читача з головними героями, основною проблемою та місцем дії. Це дозволяє читачеві краще зрозуміти подальші події та поведінку персонажів.

Кульмінація

Кульмінація - це найбільш напружена та драматична частина твору. Це момент, коли головний герой стикається з найбільшими труднощами та повинен зробити важливий вибір.

Розв'язка

Розв'язка - це заключна частина твору, де автор розкриває основний конфлікт та показує, як він вирішується. Це дозволяє читачеві зрозуміти, які наслідки має поведінка героїв та яке моральне вчення можна зробити з твору.

Флешбеки та антиципації

Флешбек - це згадка про події, які відбувалися до початку твору. Антиципація - це натяк на події, які ще не сталися, але можуть відбутися в майбутньому. Вони дозволяють читачеві краще зрозуміти сюжет та поведінку персонажів.

Епілог

Епілог - це додаткова частина твору, яка дозволяє автору додатково розкрити сюжет та поведінку персонажів. Він може містити натяки на майбутнє, розширювати уявлення про героїв та показувати їхні подальші долі.

Роль сюжетно-композиційної форми

Сюжетно-композиційна форма є важливим елементом літературного твору, що визначає його структуру та розташування подій. Вона дозволяє автору краще передати свої ідеї та наміри, розкрити героїв та створити цікаву та динамічну історію.

Крім того, сюжетно-композиційна форма впливає на сприйняття твору читачами. Вона може створювати певний настрій, надавати твору певну структуру та ритміку, а також допомагати читачам краще зрозуміти сюжет.