Сучасний словник літературознавчих термінів - Сикало Євген 2023

Сюжетні мотиви

Всі публікації щодо:
Літературознавство

Сюжетні мотиви - це елементи твору, які повторюються та з'єднують окремі частини твору в єдине ціле. Основне завдання сюжетних мотивів - показати динаміку розвитку ідей та характерів героїв. В літературі сюжетні мотиви є одним з основних засобів створення внутрішніх зв'язків між різними частинами твору.

Сюжетні мотиви можуть бути різних типів, в залежності від їхнього значення та функції в творі. Одним з найпоширеніших типів сюжетних мотивів є мотив кохання. У більшості романів та оповідань цей мотив використовується для показу взаємин між головними героями та розвитку їхньої дії. Крім того, мотив кохання може бути використаний для показу різних соціальних та культурних аспектів, таких як статева роль, шлюб та сімейні взаємини.

Іншим поширеним типом сюжетних мотивів є мотив подорожі. Цей мотив використовується для показу розвитку героїв, їхнього внутрішнього світу та змін, які відбуваються в процесі подорожі. Мотив подорожі також може бути використаний для показу соціальних та культурних аспектів, таких як взаємодія різних культур та етнічних груп.

Ще одним типом сюжетних мотивів є мотив влади та політики. Цей мотив використовується для показу взаємодії між героями та владою, а також для показу різних політичних та соціальних аспектів, таких як влада та корупція.

Сюжетні мотиви можуть бути використані як для створення глибоких філософських роздумів, так і для показу повсякденних ситуацій. Використання сюжетних мотивів дозволяє письменникам створювати багатогранні твори, які мають глибокий зміст та високу художню цінність.