Сучасний словник літературознавчих термінів - Сикало Євген 2023

Творча манера

Всі публікації щодо:
Літературознавство

Творча манера - це спосіб виявлення авторської індивідуальності в літературному творі. Це може бути виявлено через різноманітні художні засоби, що використовуються автором, його стиль, манера викладу, його особистісні риси і т.д.

Художній твір - це результат творчої роботи автора, який втілює свої ідеї, думки, переживання в конкретних художніх формах. І творча манера - це те, що робить кожен твір неповторним, унікальним і відмінним від інших творів.

Творча манера може бути відображена у різних аспектах літературного твору. Наприклад, вона може бути виявлена через використання автором різних художніх засобів, таких як метафора, гіпербола, епітет, порівняння, аналогія, і т.д. У залежності від того, як автор використовує ці засоби, творча манера може бути виявлена як впізнавана, оригінальна, різноманітна, складна, проста, лаконічна, детальна, емоційна, і т.д.

Крім того, творча манера може бути виявлена через стиль автора. Стиль - це спосіб, яким автор використовує мову, щоб виразити свої ідеї та думки. Таким чином, стиль може бути відображений через використання специфічних слів, фраз, конструкцій, синтаксичних засобів та інших мовних елементів. Стиль може бути описаний як лаконічний, ритмічний, мелодійний, жорсткий, динамічний, меланхолійний тощо.

Також, творча манера може бути виявлена через манеру викладу автора. Манера викладу - це спосіб, яким автор викладає свої ідеї, думки та переживання. Це може бути виявлено через розташування речень, абзаців, діалогів, монологів, а також через використання різних форм наративу, таких як перший чи третій особи. Таким чином, манера викладу може бути описана як детальна, лаконічна, розгорнута, густа, легка, весела, сумна тощо.

Нарешті, творча манера може бути виявлена через особистісні риси автора. Оскільки літературний твір - це результат творчої роботи автора, його особистість, його взаємодія зі світом, впливає на те, як він виражає свої ідеї та думки. Таким чином, творча манера може бути виявлена як різноманітна, оригінальна, унікальна, інтелектуальна, емоційна, прониклива, і т.д.